۸۴۰ هزار آمریکایی این هفته بیکار شدند

تعداد آمریکایی‌هایی که این هفته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردند بدتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت و به ۸۴۰ هزار نفر رسید.

به نقل از سیانبیسی، تعداد آمریکاییهایی که این هفته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردند بدتر از چیزی بود که انتظار میرفت و به ۸۴۰ هزار نفر رسید. این نشان میدهد تنها چند هفته به انتخابات رشد تابستانی اشتغال آمریکا در حال کند شدن است.

این در حالی بود که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی داوجونز پیشبینی کرده بودند این هفته تعداد بیکاران جدید تحت پوشش بیمه به ۸۲۵ هزار نفر برسد.

در حال حاضر ۲۵.۵ میلیون آمریکایی تحت پوشش بیمه بیکار هستند و به نوعی از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکنند که در این میان بیش از نیمی از آنها از مزایای ویژهای هم که در دوره کرونا وضع شده بهرهمند شدهاند.

دادههای هفته قبل هم اصلاح شد تا نشان دهد وضعیت بیکاری آن بدتر بوده و طی آن ۸۴۹ هزار نفر بیکار شده بودند.

از زمان اعلام پاندمی کرونا توسط سازمان سلامت جهانی تا کنون هر هفته تعداد درخواستهای حمایت از بیکاری آمریکا بیش از ۸۰۰ هزار نفر بوده است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات