برندگان نرخ تازه تسعیر ارز

براساس آمارهای ارائه شده در کدال، از میان ۱۹ بانکی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می‌شود، خالص دارایی ارزی ۹ بانک مثبت، یک بانک منفی و یک بانک دیگر صفر است و وضعیت ارزی مابقی این بنگاه‌های مالی در صورت‌های مالی‌شان ذکر نشده و نامشخص است.

مشاهده نظرات