وزارت جهاد با کارخانجات روغن‌کشی تفاهمنامه امضا کرد

مجری طرح دانه‌های روغنی گفت: بیش از ۱۰ کارخانه روغن‌کشی تفاهم نامه‌ای امضا کردند که محصولات را با قیمتی بیش از خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کنند.

علیرضا مهاجر گفت: وزارت جهاد کشاورزی با بیش از ۱۰ کارخانه روغنکشی تفاهم نامهای را به امضا رسانده که بر اساس آن این کارخانجات ضمن تأمین نهادههای مصرفی کشاورزان برای کشت دانههای روغنی این محصولات را با قیمتی بیش از خرید تضمینی از کشاورزان خریداری میکنند.

مجری طرح دانههای روغنی گفت: این کارخانجات سم، کود، بذر و سایر نهادههای مصرفی کشاورزان برای کشت کلزا را در اختیار کشاورزان قرار میدهند و تمام محصولات دانههای روغنی آنها را تضمین میکنند و در نهایت نیز این دانههای روغنی را با ۵، ۱۰ یا ۱۲ درصد بالاتر از قیمتهای تضمینی از کشاورزان خریداری میکنند.

وی افزود: علاوه بر این بذر دانههای روغنی براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، که یک هکتار بذر کلزا برای کشاورز مبلغی حدود ۲۰۰ هزار تومان میشود، این در حالی است که این بذر با ارز آزاد در همان یک هکتار ارزشی قیمتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان دارد.

مهاجر گفت: همچنین بانک کشاورزی موظف شده به ازای هر هکتار کاشت کلزا، مبلغ ۶ میلیون تومان وام کاشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

وی افزود: برنامه داریم که امسال کاشت کلزا و این بسته حمایتی به ۳۵۰ هزار هکتار برسد.

مجری طرح دانههای روغنی گفت: البته قیمت خرید تضمینی ۷ هزار و ۸۰۰ تومان برای کلزا اعلام شده به این معنا که کشاورزان میتوانند محصول کلزای خود را در بازار با قیمت آزاد به فروش برسانند و هر مقدار از این محصول که به فروش نرفت توسط شرکت بازرگانی دولتی با قیمت مصوب خریداری میشود.

مهاجر ادامه داد: امیدواریم با سیاستهای اجرا شده در نهایت بتوانیم نیاز کشور را به واردات کلزا را به حداقل برسانیم.

منبع: مهر
مشاهده نظرات