رشد ۵۷ درصدی تولید گوشت قرمز در شهریور ماه

براساس اعلام مرکز آمار در شهریور سال جاری ۴۰ هزار تن گوشت قرمز تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است.

مرکز آمار نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در شهریور ماه سال جاری را منتشر کرد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در این دوره در مجموع ٤٠ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۳ هزار و ۶۰۰ تن، ٥٩ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۹۰۰ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۸۰۰ تن و سایر انواع دام با ۷۳۴ تن، بهترتیب ٣٢.٢ درصد، هفت درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.

مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در شهریور ١٣٩٩ با ماه مشابه سال ١٣٩٨، نشاندهنده افزایش ٥٧ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در شهریور ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ٥٩ درصد، برای بز و بزغاله ٤٠ درصد، برای گاو و گوساله ٦١ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ١٠٠ درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر ٣٥ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در شهریور ١٣٩٩ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۷.۸ درصد افزایش داشته است.

طبق آمارها نیاز کشور به گوشت قرمز سالیانه نزدیک به یک میلیون تن است که بخش عمده آن از تولید داخلی و نزدیک ۱۰ درصد از محل واردات تامین میشود. این در حالی است که اکنون جمعیت دام سبک و سنگین حدود ۸۰ میلیون راس است.

از اواسط تیرماه امسال خرید تضمینی چهار هزار تن گوشت قرمز گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولیدکنندگان دام سنگین شروع شده است. رییس شورای تامین دام کشور پیش از این در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد که فرایند خرید تضمینی گوشت گوساله در ۱۵ استان کشور از جمله خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، البرز، یزد، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و سمنان در حال انجام است که به سایر استانها تعمیم داده میشود.

طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت تحویل هر کیلوگرم گوشت گوساله به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
اختلاف ۵۰ درصدی قیمت گوشت از تولید تا مصرف
مشاهده نظرات