وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه نهاوندیان:

اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

وزیر اقتصاد گفت: واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان ها و تضییع حقوق مردم می‌شود.

منبع: مهر
مشاهده نظرات