طرح تکثیر ماهیان دریایی در دستور کار ستاد زیست فناوری

با حمایت ستاد زیست فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، استخراج و تجاری‌سازی فرومون‌ها در تکثیر و پرورش ماهیان دریایی اجرایی می‌شود.

استخراج و تجاریسازی فرومونها در تکثیر و پرورش ماهیان دریایی (ماهی صبیتی) طرحی است که با حمایت ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی میشود.

فرومونها سیگنالهای مولکولی هورمونی یا مشتقات آنها هستند که در محیط بیرون از بدن بر گونههای یکسان اثر میگذارند. این طرح فعلا بر روی ماهی گونه صبیتی در حال اجرا است.

ماهی صبیتی با نام علمی hasta Sparidentex از غذاهای با ارزش دریایی است که به میزان زیادی در خلیج فارس و سواحل هند، از آبهای کم عمق ساحلی تا اعماق متوسط یافت میشوند. استفاده از فرومون جنسی برای ماهی صبیتی با هدف سیالیت اسپرمها و افزایش حجم و سرعت تحرک اسپرم توصیه شده است.

بر اساس اعلام معاونت علمی، این طرح با همکاری گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با بودجهای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال اجرایی شده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات