چین تست ارز دیجیتال خود را گسترش داد / ۱.۱ میلیارد یوآن تراکنش شد

بانک مرکزی چین اعلام کرد ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده است که بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده است.

به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین اعلام کرد ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده است که بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده است.

فن ییفی، معاون بانک مرکزی چین میگوید: از ارز دیجیتالی چین برای ۱.۱ میلیارد یوآن (معادل ۱۶۲ میلیون دلار) از تراکنشها استفاده کردهایم و قرار است در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن هم از این ارز به صورت آزمایشی استفاده کنیم.

سوز چاینا مورنینگ پست به نقل از ییفی نوشت: برنامههای آموزشی استفاده از ارز دیجیتال پیشرفت مثبتی داشتهاند و تا اواخر آگوست بیش از ۶,۷۰۰ مورد استفاده برای این ارز داشتهایم که این از پرداخت صورتحصابها و قبضها گرفته تا حملونقل و خدمات دولتی بوده است.

او ادامه داد: بانک مرکزی چین یوآن دیجیتالی را به عنوان زیرساخت مالی مهمی برای آینده به حساب میآورد. یوآن دیجیتالی یا ای-یوآن برای روشهای پرداخت گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد. طی این برنامههای آزمایشی بیش از ۱۱۳,۳۰۰ کیف پول دیجیتال شخصی و ۸,۸۰۰ کیف پول دیجیتال شرکتی افتتاح شده است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات