آغاز عرضه ۳۰ هزار تن برنج از محل ذخایر

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، 30 هزار تن برنج از محل ذخایر کشور جهت حفظ تعادل بازار این کالا عرضه خواهد شد.

در راستای تنظیم موثر بازار برنج، ستاد تنظیم بازار عرضه 30 هزار تن برنج ذخایر را جهت حفظ تعادل بازار مصوب و به بازار عرضه خواهد کرد.

طبق اطلاعیه ستاد تنظیم بازار و با توجه به ذخایر مکفی این کالا و مقادیر قابل اتکای برنج رسوبی در بنادر که بر اساس بازدید معاون اول رئیسجمهور از بنادر کشور، در حال ترخیص هستند، بازار به هر میزانی که نیاز باشد از محل ذخایر و موجودی برنج بخشخصوصی، تامین خواهد شد.

بر این اساس، محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار طی ابلاغیهای به انجمن واردکنندگان برنج و سازمانهای صمت استانهای مبدا تولید را مکلف کرده تا با هماهنگی اعضا و تولیدکنندگان تحت پوشش خود، نسبت به عرضه برنج به صورت حداکثری در بازار اقدام نمایند.

از سوی دیگر، سازمانهای صمت استان مازندران، گیلان، اصفهان و خوزستان نیز مکلف شدهاند با هر گونه واسطهگری که منجر به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان برنجکار و نیز احتکار کالا توسط سلفخران است، برخورد جدی نمایند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات