آخرین جزئیات از انتقال برق ایران به خاک اروپا

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص آخرین جزئیات انتقال برق ایران به خاک اروپا توضیحاتی را ارائه داد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور، در خصوص آخرین جزئیات انتقال برق ایران به خاک اروپا گفت: در حال حاضر ما با کشورهایی که با آن‎ها مرز خاکی داریم، ارتباطات الکترونیکی هم داریم.

او ادامه داد: به طور کلی ما با ۱۵ کشور مرز خاکی و آبی داریم که بعضا زمان نیاز به انرژی و پیک مصرف برق این کشورها با هم متفاوت است.

سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: انتقال برق از ایران به کشورهای اروپایی از طریق کشورهای همسایه شمال که ارتباط الکترونیکی داریم صورت میپذیرد که این آمادگی برای کشور ما فعال شده تا بتوانیم شبکه برق ایران، به عنوان بزرگترین قدرت تولید برق در خاورمیانه، را به کشورهای اروپایی وصل کنیم.

رجبی مشهدی بیان کرد: در حال حاضر درصدد هستیم تا کریدورهای برقی شمال، جنوب و غرب به شرق را فعال کنیم که همچنین در صورت توافق اولیه، این موضوع اطلاع رسانی میشود و این موضوع میتواند به استراتژیکی مهم در جهان برای کشورمان تبدیل شود.

او گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده شبکه برق ایران را به کشور روسیه وصل میکنیم و با بهره گیری از اختلاف اوج مصرف در ماههای گرم و سرد سال در دو کشور، علاوه بر کسب بهرههای اقتصادی قابل توجه، میتوانیم در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق صرفه جویی کنیم و همچنین از این طریق به توسعه پایدار برای انتقال برق برسیم.

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص هزینههای اجرای این طرح تصریح کرد: انجام این انتقال برق در غالب ترانزیت برق است و امکان جابه جایی برق کشورمان به اروپا و هزینههای آن در دست بررسی است.

به گفته این مقام مسئول انتقال برق ایران به خاک اروپا نشان دهنده این است که کشورمان در منطقه و جهان به عنوان هاب انرژی شروعی برای انتقال انرژی در جهان باشد.

مشاهده نظرات