دسترسی به بازار ترانزیتی ۳۵ میلیون ‌تنی با تکمیل زیرساخت‌های ریلی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر خط ریلی خواف ــ هرات، ایران به بازار ۳۵میلیون‌تنی در حوزه ترانزیت دست می‌یابد.

سعید رسولی اظهار کرد: موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یکی از امتیازات اساسی و منحصربهفرد ایران است که کشورمان را به شاهراهی حیاتی برای معادلات منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده،از این رو باید از این موهبت و ظرفیت، حداکثر استفاده را ببریم.

وی با بیان این که با با زیرساختهای موجود، ظرفیت 18 میلیون تن ترانزیت در منطقه وجود دارد ، افزود: اکنون بخش زیادی از این ظرفیت از طریق دریا جابجا میشود و در تلاشیم تا سهم بیشتری را به ریل اختصاص دهیم. با گسترش زیرساختها از جمله، پروژههای ریلی خواف-هرات، چابهار-زاهدان و شلمچه-بصره، ما به یک بازار 35 میلیون تنی در منطقه دست پیدا میکنیم و باید تلاشمان را برای افزایش سهم ریلی، بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: این محور ریلی از پتانسیل حدود دو میلیون تن ترانزیت برخوردار است؛ البته بیش از سه میلیون تن بار داخلی داریم که از طریق کامیون حمل میشود و این میزان نیز میتواند به شبکه ریلی جذب شود. با گسترش شبکه ریلی در کشور افغانستان، قطعا این ظرفیت بهصورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد و ما میتوانیم به بازارهای بسیار بزرگتری در مبادله بار دست پیدا کنیم. بهخصوص با توجه به اینکه بزرگترین معادن افغانستان در قسمت غربی این کشور قرار دارد و برای صادرات میتوانند از ظرفیت خط ریلی خواف-هرات استفاده کنند و بارهای صادراتی و معدنی خود را به خلیج فارس و یا بندر اقیانوسی چابهار برسانند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در ارتباط با بخش مسافری نیز مراوده دو ملت ایران و افغانستان زیاد است و اکنون به صورت هفتگی دو پرواز بین هرات و مشهد برقرار است و مسافران زیادی نیز از طریق شبکه جادهای به دو کشور تردد میکنند. مسوولان افغانستان نیز بر ظرفیت بالای مسافر در این بخش تاکید دارند و ابراز امیدوارند با راهاندازی خط جدید ریلی، این ظرفیت به بخش ریلی جذب شود.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات