نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:

تعادل بر بازارسهام حاکم شده است

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «ترس» و «هیجان» از بازار خارج شده گفت: تعادل تا حدودی بر بازار سهام حاکم شده است.

«عباس آرگون» افزود: بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹، رشد تندی را تجربه کرد و پس از آن، این رشد هیجانی اصلاح شده و شاخص تا رقم یک میلیون و ۵۰۰ نیز سقوط کرد. این در حالی است که شاخص کانال دو میلیون و ۱۰۰ را هم شاهد بود.

وی افزود: اکنون پس از آن اصلاح، حدود یک هفته است که بازار در وضعیت تعادل قرار دارد و در برخی روزها مثبت و برخی روزها منفی است. امروز (۲۰ مهرماه ۹۹) هم شاخص رشد داشته و به کانال یک میلیون و ۶۰۰ واحد نزدیک شد.

آرگون گفت: یکی از دلایلی که میتوان برای اصلاح بازار برشمرد، افزایش نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز به نوعی از رشد بیشتر شاخص جلوگیری کرد و افرادی که رفتار هیجانی داشتند از بازار سهام خارج شده و به بازار ارز روانه شدند.

این فعال اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اکنون کسانی که در بازار ماندهاند و نگاه میانمدت و بلندمدتتری به بازار دارند، رفتار صحیح در بازار سرمایه نیز این گونه است که افراد نباید به شکل هیجانی و بر اساس صفهای خرید و فروش وارد شده یا خارج شوند. عملا با حضور هیجانی افراد، آسیب بیشتری به بازار میرسد و اکنون این استنباط وجود دارد که آنها که از اصلاح بازار ترسیدند و رفتار هیجانی داشتند، از آن خارج شدهاند.

وی با بیان اینکه بازار باید متناسب با دیگر متغیرهای اقتصادی رشد کند، افزود: پیشبینی این است که بازار در محدوده جدید خود باقی بماند. اما چنانچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، احتمال رشد شاخص به دلیل افزایش ارزش جایگزینی شرکتها کماکان وجود خواهد داشت.

به گفته آرگون، اکنون مهمترین بحث اینکه در بازار کمترین دخالت از سوی سیاستگذار انجام شود و از نظر زیرساختی، زیرساختهای بازار کاملا مهیا و آماده باشد. در عین حال، منابعی که به سمت بازار میآید به سمت بنگاهها هدایت شود و بخشهای مولد بتوانند از این منابع استفاده کنند.

وی پیرامون اقدامهای ضروری دیگری که سیاستگذار در شرایط کنونی باید نسبت به آن اقدام کند، گفت: وقتی رشد هیجانی رخ میدهد، سیاستگذار باید با افزایش عرضه به این تقاضا پاسخ دهد. همچنین چنانچه بازار در شرایط تعادلی قرار گرفت، نسبت به حذف دامنه نوسان اقدام کند و در این صورت افراد با تحلیل بیشتری وارد بازار شده و فضای تحلیلی بر بازار سرمایه حاکم میشود.

آرگون اضافه کرد: اکنون در این فضای تحلیلی سهامداران میدانند که سهامیکه خریداری میکنند، ممکن است، افت داشته باشد و بدون منطق و نیز تاسی از رفتار یکدیگر اقدام به خرید سهم نمیکنند.

وی افزود: بازار سرمایه میتواند فرصت خوبی برای تامین مالی بنگاهها فراهم کند. در واقع، دولت میتواند منابع خرد مردم را بوسیله عرضه طرحهای نیمهتمام به شکل عرضه اولیه جذب کند. در این صورت، منابع به بخش تولید روانه شده و نتیجه این اقدام، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، افزایش اشتغالزایی نیز خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی ضمن تاکید بر حمایتهای بنیادی دولت از بازار سرمایه از ورود بنگاههای بزرگ مقیاس مانند ستاره خلیج فارس و همچنین عرضه باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات به بازار سرمایه خبر داد.

«فرهاد دژپسند» اضافه کرد: حمایت دولت از بازار سرمایه، حمایتهای بنیادی مانند مدرنسازی بازار و افزایش عمق آن است تا سهامدار در بازار سرمایه با گزینههای متعدد و متنوع روبرو باشد.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از اقدام های دولت، مورد توجه قرار دادن بازارگردانی توسط بنگاههاست که تا پیش از این مغفول مانده بود. براین اساس برپایه مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد تا تمامی بنگاهها، نسبت به امر بازار گردانی اقدام، یا بازارگردانهای حرفهای در اختیار داشته باشند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات