معاون وزیر نیرو اعلام کرد؛

آمادگی وزارت نیرو برای همکاری با شهرک های صنعتی

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد.

محمدصالح اولیا، در نشست امضای تفاهمنامه گسترش زمینههای همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری که امروز بین وزارت نیرو و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد، گفت: لازم است فضا را برای ورود بخش خصوصی به صنعت آب و برق باز کرده و مکانیزمهای این کار را تسهیل کنیم که پژوهشگاه نیرو در این زمینه قدمهای خوبی را برداشته است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو با توجه به پتانسیلهایی که دارد و مجموعهای از عناصر در کنار هم برای تخصصی کردن همکاریها در حوزه آب و برق، میتوانیم نه صرفاً به خاطر این تفاهمنامه که در چارچوب توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط، دانشبنیان و فناور از این ظرفیتها بهرهمند شویم و توان خود را بر کارهای مشترک بگذاریم.

اولیا افزود: فعالیتهای تحقیقاتی مشترک در چارچوب این تفاهمنامه پیشبینی شده است. تأمین مالی یکی از دغدغههای ماست. با بهرهمندی از ظرفیتهای آزمایشگاهی و نیروی انسانی میتوان این استانداردها را راحتتر به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه کرد و از این طریق امکان دسترسی ما تسهیل میشود. فرصت و زمینه کار در این راستا زیاد است که امید میرود در عمل هم به خوبی موارد لازم را اجرایی کنیم تا منجر به دستاوردهای خوبی برای دو طرف شود.

در این نشست، همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با یادآوری همکاریهای پیشین وزارت نیرو و وزارت صنعت در دهههای گذشته گفت: این همکاریها نتیجه یکسری تعاملها بود که در آن مقطع شکل گرفت.

محسن صالحینیا، با یادآوری توانمندی وزارت نیرو در زمینه ساخت نیروگاه گفت: کشور در زمینه ساخت نیروگاه حرف برای گفتن دارد.

وی همچنین به مفاد تفاهمنامه اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاهمنامه در زمینههای مختلفی از جمله تدوین استانداردها، بسیاری از ظرفیتها را میتواند فعال کند و شرکتهای متوسط و کوچک با تدوین استانداردها، در زنجیره تأمین واحدهای بزرگ میتوانند کار خود را بهتر عملیاتی کنند.

صالحینیا همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی در چارچوب تفاهمنامه را یادآوری کرد و گفت: این موارد اقدامهای خیلی خوب و متحولانهای است که در این ارتباط میتواند بیشتر کمک کند و لازم است این زیرساختها را بتوانیم با هم پیش برده و شرکتها را در زنجیره تأمین مالی مناسب قرار دهیم.

منبع: مهر
مشاهده نظرات

شرط خودکفایی ۵ محصول اساسی چیست؟

غذایی و کشاورزی

تولید پنبه به ۸۰ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

مازاد پیاز صادر می‌شود

غذایی و کشاورزی

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن