رییس اتاق مشترک ایران و سوییس عنوان کرد:

امیدواری به سازوکار مالی ایران و سوییس در نیمه اول سال آینده

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس گفت: کارایی کانال مالی ایران و سوییس تاکنون در حد انتظار نبوده، اما امید است در ماه‌های آینده به ویژه که تحریم‌های جدیدی علیه بانک‌های ایرانی وضع شده، این کانال بتواند حجم بالایی از مبادله کالا میان ایران و سوییس را پوشش دهد.

« شریف نظام مافی» افزود: تحریم ۱۸ بانک باقیمانده در فهرست وزارت دارایی آمریکا به منزله سخت کردن بیش از حد تجارت بینالمللی ایران به ویژه در زمینه کالاهای بشردوستانه نظیر غذا و دارو است .

وی گفت: تحریم این ۱۸ بانک خبر خوبی نیست. اما اعمال این تحریمها در چنین مقطعی، نوعی حرکت تبلیغاتی قبل از انتخابات نیز تلقی میشود؛ به ویژه که به نظر میرسد تیم ترامپ تا حدودی از رقیب خود عقب مانده و امکان شکست او در انتخابات چهار نوامبر آمریکا وجود دارد.

نظاممافی افزود: آنها سعی میکنند که لغو محدودیتهای تحریمی، نظیر بازگرداندن شرایط بانکی به دوران برجام را برای دولت بعدی دشوار یا حتی غیرممکن کنند. چنانچه ترامپ شکست بخورد، تا زمانی که دولت بعدی بر سر کار بیاید، سه الی چهار ماه زمان خواهد برد و ایران باید برای تشدید تحریمها نیز آمادگی داشته باشد.

وی اضافه کرد: چنانکه به نظر میرسد آنها باقیمانده تجارت ایران را در بخشهایی نظیر غلات و دارو نیز مسدود کنند و در این میان، سازوکار مالی ایران و سوییس نیز به عنوان سازوکاری که از قبل در مورد آن مذاکره شده، از لحاظ تئوری نباید مشمول این تحریمها شود. باید دید آیا از لحاظ عملی تحریمهای جدید، این سازوکار را تحت تاثیر قرار میدهد؟ که گذشت زمان، پاسخ این پرسش را آشکار خواهد کرد.

نظاممافی با بیان اینکه برای راهاندازی سازوکار مالی ایران و سوییس زمان بسیاری صرف شد و مذاکرات پیچیدهای در مورد آن صورت گرفت، ادامه داد: بحران کرونا و پس از آن، بلوکه شدن منابع ایران در کشورهای مختلف کاربری این کانال را در حد انتظارات ما پیش نبرد. انتظار این است که در ماههای آینده به ویژه اکنون که تحریمهای جدید وضع شده، این کانال بتواند حجم بالایی از مبادله کالا میان ایران و سوییس را پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات آمریکا، بر آینده مراودات بینالمللی ایران اثرگذار خواهد بود، افزود: پیشبینی من این است که اگر تیم بایدن پیروز شود، احتمالا منابع بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، دستکم برای مراوده اقلام بشردوستانه آزاد میشود و تا زمان عادی شدن روابط بانکی، یعنی حدود در شش ماه نخست پس از این تحولات، کانال مالی ایران و سوئیس، بسیار پر فعالیت خواهد بود. در واقع، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ کانال مالی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. اما اگر ترامپ بار دیگر در انتخابات پیروز شود، ما وارد موقعیتی میشویم که پیشبینی آن دشوار است به این دلیل که آنها سعی خواهند کرد طوری عمل کنند که ایران حتی در زمینه تامین کالاهای بشردوستانه با مشکلات عدیدهای مواجه شود.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات