ضدحمله بازارساز به دلا‌ر

از امروز بانک‌مرکزی به صورت روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار عرضه خواهد کرد. همین خبر کافی بود که جهت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه عوض شود. دلار که به نزدیکی ۳۲ هزار تومان رسیده بود، به ابتدای کانال ۳۱ هزار تومانی بازگشت و سکه از کانال ۱۶ میلیونی عقب نشست.

در کنار عرضه روزانه اسکناس، بانکمرکزی اجازه داد که سقف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کند. این دو تاکتیک میتواند تا حدی التهاب بازار ارز را کاهش دهد.

بانکمرکزی به نوسانگیران ارزی سیگنال داد که بهدنبال افزایش عرضه ارز در بازار است. «سقف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش مییابد و بانکمرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور بهصورت اسکناس عرضه خواهد کرد.» انتشار این خبر در سایت بانکمرکزی کافی بود تا نوسانگیران کمی از خریدهای خود عقبنشینی کنند. در واقع بازارساز به معاملهگران ارزی علامت داد که از امروز برای مدیریت بازار از دو تاکتیک افزایش آزادی خرید در بازار متشکل ارزی و بالا بردن میزان عرضه اسکناس استفاده خواهد کرد. پس از انتشار این خبر، از میزان هیجان افزایشی بازار آزاد ارز کاسته شد. در ابتدای روز یکشنبه قیمت دلار به بالای ۳۱ هزار تومان رفت و در اواسط روز به نزدیکی ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان نیز رسید. چنین قیمتهایی هرگز در تاریخ بازار ارز ثبت نشده بودند. صرافیهای بانکی هم روز یکشنبه در واکنش به رشد قیمت بازار آزاد، قیمت فروش دلار خود را هزار و ۲۰۰ تومان افزایش دادند و به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رساندند.

این مساله نشان میداد که بازارساز در قله قیمتی دلار بهدنبال اصلاح کردن قیمتهاست. نتیجه جدال روز یکشنبه بازارساز و نوسانگیران در ابتدای روز به سود گروه دوم بود، ولی هر چقدر به ساعات پایانی روز نزدیک شدیم، میزان فروشها رشد پیدا کرد. میتوان گفت بازارساز در نیمه دوم روز برنده جدال ارزی بود. چرا که قیمت تا ابتدای کانال ۳۱هزار تومانی عقبگرد کرد.

دلار و ثبت یک رکورد

روز یکشنبه، معاملات دلار در حوالی ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان کلید خورد که افزایشی ۶۰۰ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته فعالان، معاملهگران اعتباری در ساعات پایانی روز شنبه با افزایش خریدهای خود در معاملات پشت خطی قیمت دلار را بالا آوردند و موجب شدند که نرخ بازگشایی بازار در روز یکشنبه در سطح بالاتری نسبت به نرخ بسته شده ابتدای هفته قرار بگیرد. شروع افزایشی بازار با ادامه افزایش خریدها دنبال شد و این ارز در حوالی ساعت ۲ ظهر به بهای ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

در این ساعات، کمکم بازار به خبر بانکمرکزی توجه کرد که حکایت از افزایش عرضه ارز از روز دوشنبه داشت. با توجه به این مساله، هراس بیشتری برای معاملهگران در زمینه خرید ارز ایجاد شد و همزمان فروشندههای بازار زیادتر شدند.

برخی از آنها تصمیم گرفتند که ریسک نکنند و از بخشی از خریدهای پیشین خود کسب سود کنند.

نوسانگیری با یک شایعه

نوسانگیران برای اینکه دامنه تغییرات قیمتی دلار در روز یکشنبه را بالاتر ببرند، سعی کردند از ابزار شایعه و خبرهای تایید نشده هم استفاده نکنند. یکی از مهمترین شایعههایی که دیروز نوسانگیران سعی کردند پیرامون آن مانور تبلیغاتی کنند، استعفای رئیسکل بانکمرکزی بود. آنها عنوان میکردند که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانکمرکزی در دفتر محمود واعظی استعفای شفاهی داده است. این شایعه منبع مشخص و معتبری نداشت و پیگیریهای «دنیایاقتصاد» هم نشان میداد که استعفایی صورت نگرفته است.

با این حال، در ساعات ابتدایی روز نوسانگیران با انتشار این خبر کمی هیجان قیمتها را بالا بردند.

اصلاح از سقف

روز یکشنبه بانکمرکزی با انتشار خبری، افزایش احتمالی عرضه ارز را تایید کرد. بیانیه بانکمرکزی اهمیت زیادی برای بازار داشت، چراکه نشان میداد این نهاد بهصورت هفتگی قصد دارد ۳۰۰ میلیون دلار در بازار عرضه کند. تاکنون سابقه نداشته است که سیاستگذار با این حد از شفافیت از میزان عرضه ارز خود رونمایی کند. بازارساز معمولا بهصورت پشت پرده در بازار مداخله میکرد و هیچ زمان هم عنوان نمی شد که میزان این عرضه به چه صورت و در چه اندازهای بوده است. بازارساز با اعلام میزان سطح عرضه ارز و تاریخ ورود به بازار، سطح شفافیت خود را بالاتر برد و همزمان به بازار فرصت داد که خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.

همچنین سایت «اقتصادنیوز» عنوان کرد که در روزهای آتی تامین حواله سرعت میگیرد تا امکان مدیریت نوسان قیمت بیشتر شود. با این حساب از امروز بازارساز با در پیش گرفتن سیاست تقویت عرضه ارز به نبرد با نوسان قیمتها در بازار ارز رفته است.

جدا از اینکه بازارساز بهدنبال تقویت سمت عرضه است، خبر روز یکشنبه یک علامت مهم دیگر نیز برای معاملهگران ارزی داشت. بازارساز بهدنبال آن است که رفتار نسبتا منفعلانه روزهای قبل را کنار بگذارد و بهصورت فعالانه اقدام به مداخله در بازار کند، امری که میتواند تاثیرگذاری دلالان را کاهش دهد و از جو هیجانی بازار بکاهد.

به نظر میرسد قیمت دلار از خط قرمز بازارساز عبور کرده است و به همین دلیل بهدنبال آن است که بهای این ارز را به دهه سوم قیمتی بازگرداند. در این میان، باید دید واکنش نوسانگیران و معاملهگران به افزایش عرضه ارز بازارساز خواهد بود. در شرایط کنونی نوسانگیران بیشتر به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دلخوش کردهاند. بیشتر آنها سعی میکنند این جو را در بازار برجسته کنند که ترامپ پیروز آتی انتخابات آمریکاست و برنده شدن وی میتواند منجر به رشد بیشتر قیمت دلار شود. در واقع این گروه فضایی را در بازار برجستهتر میکنند که حکایت از واکنش بازار به برد احتمالی ترامپ دارد.

لمس ۱۶ میلیون در بازار سکه

دیروز در بازار معاملات فردایی قیمت سکه تا آستانه مرز ۱۶ میلیون تومانی رشد کرد. با این حال، با کاهش قیمت دلار، سکه نیز از مرز یاد شده عقبنشینی کرد و در حوالی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت هم چنان ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از روز شنبه بود. در بازار معاملات خرد، برای سکه حتی ارقام بالاتری نیز به ثبت رسید، بهطوریکه کمتر معاملهگری حاضر بود سکه خود را زیر مرز ۱۶ میلیون تومانی به فروش برساند.

گروهی از فعالان عنوان میکردند، حتی سکه نقدی بالاتر از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم در بازار معامله شده است.

قیمتهای کنونی دلار و اونس جهانی از نرخ سکه حمایت نمیکند. بنابراین امکان دارد قیمت با یک اشاره که میتواند یک رویداد سیاسی یا خبری علیه وضعیت کنونی بازار باشد بترکد. از دید این تحلیلگران بازار ارز و سکه از حالت عادی خارج شدهاند و در زمانی که شرایط بازار طبیعی نیست، احتمال افزایش حباب بیشتر میشود.

محاسبات نشان میدهد درحالحاضر حباب قیمت سکه به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. رشد حبابی به معنای افزایش ارتفاع یک هواپیما با سوخت بسیار کم است. اما پرسش این است که این هواپیما باز هم امکان افزایش ارتفاع دارد؟ برخی تحلیلگران بازار سکه پاسخ مثبت میدهند.

به گفته این گروه قیمت سکه بدون پشتوانه بنیادی باز هم میتواند به روند افزایشی خود ادامه دهد و قیمتهای بالاتری را تجربه کند. اما مساله اینجاست که تمام معاملهگران میدانند، روزی بازار باید از شرایط حبابی خارج شود. این موضوع موجب میشود که همزمان با افزایش شدید قیمتها، هراس از ریزش هم در دل معاملهگران جاری باشد. آنها همزمان با خرید، آماده خروج از بازار در وقت مقتضی هم هستند. زیرا در بازار حبابی هر آن باید آماده سقوط قیمت بود.

مشاهده نظرات