آنالیز مواد‌ Argon شرکت پتروشیمی فجر

اطلاعات کلی

نام گرید

Argon
تولیدکننده شرکت پتروشیمی فجر
دستهها مواد شیمیایی، عناصر خالص، گاز آرگون

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Nitrogen (N2) 1 ppm Maximum Value  
Oxygen (O2) 4 ppm Maximum Value  
Purity 99.9995 WT.% Minimum Value  
مشاهده نظرات