وزیر راه و شهرسازی خبر داد

توقف تصمیم شرکت‌ها برای افزایش قیمت بلیط هواپیما

وزیر راه و شهرسازی از توقف موضوع تغییر قیمت بلیط هواپیما از ابتدای آبان‌ماه خبر داد و هرگونه تصمیم در این خصوص را نیازمند بررسی عنوان کرد.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص نرخنامه اعلامی شرکتهای هواپیمایی در روزهای اخیر گفت: قیمتگذاری وظیفه دولت نیست و مطابق با قانون عرضه و تقاضا انجام میشود.

او افزود: از سازمان هواپیمایی کشوری خواستهایم این موضوع را بررسی کند و ما پس از جمعبندی، تصمیمگیری کنیم. بنابراین آنچه که شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده بودند که از تاریخ اول آبان ماه اعمال میکنند تا زمان طی فرآیندهای لازم متوقف شده است.

او ادامه داد: قیمتگذاری هیجانی و بر مبنای حباب ارز، همه چیز را متاثر میکند. اما باید توجه داشت که اکنون زمان تغییر و تصمیمات هیجانی نیست. خواست ما بررسی و مرور شرایط است تا به اتقان برسیم و تصمیمی درست اتخاذ کنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات