موافقت بانک های مرکزی جهان با راه اندازی ارزهای دیجیتال

دورنمای یک پول باثبات با پشتوانه ارزی که مورد استفاده میلیاردها نفر در فیس‌بوک باشد، بانک‌های مرکزی را وادار کرده قوانینی ایجاد کرده و به فکر راه‌اندازی ارزهای دیجیتال خود بیفتند.

به نقل از رویترز، بانکهای مرکزی تصمیم گرفتهاند پولهای باثبات بین مرزی مثل لیبرای فیسبوک را با رویکرد جدیدی قانونی اعلام کنند. طبق گفته این بانکها قوانین بیشتری در آینده برای اطمینان از ثبات این پولها لازم است.

دورنمای یک پول باثبات با پشتوانه ارزی که مورد استفاده میلیاردها نفر در فیسبوک باشد، بانکهای مرکزی را وادار کرده قوانینی ایجاد کرده و به فکر راهاندازی ارزهای دیجیتال خود بیفتند.

هیئت ثبات مالی (FSB) در بیانیهای اعلام کرد قوانین فعلی کاملاً پولهای باثبات را پوشش نمیدهند و بانک های مرکزی باید مطمئن شوند پولهای با ثبات جهانی کاملاً قابل توجیه بوده، اطلاعات را حفظ کرده و در برابر حملات سایبری و پولشویی ایمن باشند.

بانک های مرکزی برای دفع خطر ارزهای مجازی به پول دیجیتال روی میآورند.

این هیئت بینالمللی که از بانکهای مرکزی و ناظران مالی گروه 20 اقتصاد بزرگ دنیا (G20) تشکیل شده اعلام کرد پولهای با ثبات میتوانند پرداختهای بین مرزی را کارآمدتر، سریع تر و ارزان تر کنند.

در گزارش این هیئت به وزرای مالی گروه 20 آمده است:« یک پول باثبات با کاربری وسیع و قابل استفاده در چندین حوزه قضایی میتواند اهمیت سیستماتیک فراوانی داشته باشد».

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات