ایران و عراق توافق کردند/ آغاز تردد تانکرهای سوخت

بعد از رایزنی‌های صورت گرفته در رابطه با حل و فصل مشکل پیش آمده در مرز ایران با اقلیم کردستان و توقف تانکرهای سوخت ایرانی، دو طرف به توافق رسیدند و تردد نزدیک به ۲۷۰۰ تانکر متوقف شده آغاز شده است.

طی روزهای اخیر به دلیل اختلافنظرهایی که در رابطه با تردد تانکرهای ایرانی حاوی سوخت از مرز اقلیم کردستان وجود داشت، حدود ۱۷۰۰ تانکر در مرز باشماق و ۱۰۰۰ تانکر در مرز پرویزخان متوقف شدند و براین اساس رایزنیها از سوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در این فاصله گمرک نیز اعلام کرد که تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیرش و تردد در این مرزها وجود ندارد.

اما تازهترین اعلام لطیفی – سخنگوی گمرک ایران – از انجام توافق بین طرفین و حل موضوع حکایت دارد.

طبق توضیح وی، قرار بر این شده که در مرحلهی اول ۱۷۰۰ تانکر حاوی سوخت که متوقف شده در مرز باشماق و ۱۰۰۰ تانکر مرز پرویزخان تردد کنند که ۵۰ درصد آن به صورت حمل یکسره وارد عراق شده و ۵۰ درصد دیگر ترانشیبمنت خواهد بود؛ به طوری که سوخت را در مخزنهای تعبیه شده در مرز تخلیه و از آنجا کامیونهای عراقی کالا را حمل خواهند کرد.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: اما بعد از اتمام کامیونهای متوقف شده شرایط به گونهای خواهد بود که تمامی تانکرها به صورت حمل یکسره وارد عراق میشوند ،با این تفاوت که کامیونهای عراقی هم میتوانند سوخت را از مبدا به مقصد منتقل کنند. براین اساس دیگر انتقال به صورت ترانشیپمنت نخواهد بود.

ماجرای توقف تانکرهای حاوی سوخت ایرانی در مرز اقلیم کردستان به این بر میگردد که در گذشته و تا حدودی قبل از کرونا جابهجایی سوخت به صورت حمل یکسره انجام میشد، اما همزمان با کرونا و به دلیل مسائل مربوط به پروتکلهای بهداشتی عراق تصمیم گرفت تا ورود سوخت به صورت ترانشیپمنت انجام شود؛ به طوری که کامیونهای ایرانی باید در مرز سوخت را در مخازن تعبیه شده تخلیه و کامیونهای عراقی آن را بارگیری و انتقال دهند که این موضوع با توجه به طولانی شدن فرآیند امکان تخلیه سریع و جابهجایی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد.

اما در ادامه تصمیم بر این شد تا انتقال سوخت به طور همزمان به صورت ترانشیپمنت و یکسره انجام شود، گفت: ولی چون در مرز پرویزخان امکان ترانشیپمنت بیشتر فراهم بود، کامیونهای عراقی نیز بابت انتقال کالا از مرز تا مقصد کرایه مناسبی دریافت میکردند و از سویی به نوعی رقابت با کامیونهای ایرانی به شمار میآمد، اما با توجه به اینکه حمل یکسره کامیون های ایرانی نیز به آن اضافه شد تا حدودی موجب اعتراض برخی عراقیها نسبت به این موضوع شد که مشکلاتی برای کامیون داران ایرانی در مسیر باشماق ایجاد شد و رانندگان نگران تردد بودند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات