صرفه‌جویی سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز با بهینه‌سازی موتورخانه

معاون وزیر نفت در امور گاز از صرفه‌جویی سالانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز با اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها در کشور خبر داد.

به نقل از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی، امروز در مراسم رونمایی از طرح ملی بهینه سازی موتورخانههای واحدهای مسکونی و تجاری با بیان اینکه از ابتدای امسال شرایط خوبی در تأمین گاز کشور برقرار بوده است، گفت: شرکت ملی گاز ایران تلاش ویژهای برای سرمایهگذاری در توسعه گازرسانی داشته است و با استفاده از منابع بند ق و قانون رفع موانع تولید توانستیم توسعه خوبی در بحث گازرسانی شهرها و روستاها داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی پروژههای شرکت ملی گاز از محل جایگزینی و صرفهجویی تأمین میشود، افزود: این موضوع کمک میکند که پروژهها بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، قانون رفع موانع تولید شامل دو بخش توسعه و جایگزینی سوخت و بهینهسازی میشود که بخش دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

تربتی تصریح کرد: بهینهسازی مصرف انرژی عملاً خارج از حیطه وظایف وزارت نفت و شرکت ملی گاز است و این موضوع باید توسط مصرفکنندگانی همچون نیروگاهها و صنایع دنبال شود، با این حال با وجود توسعه پارس جنوبی به تنهایی پاسخگوی نیاز مصرف نیست و اگر مصرف کنترل نشود نمیتوان نگران تأمین گاز نبود.

وی تاکید کرد: به همین دلیل بود که از ابتدای امسال در نشستهایی با حضور وزیر نفت تصمیم گرفته شد به موضوع بهینهسازی نیز ورود و از ظرفیت بند ق استفاده کنیم که یکی از این بخشها بهینهسازی مصرف موتورخانهها بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: شاید ورود ما به این موضوع به عنوان فروشنده معنادار نباشد اما به عنوان مسئولیت اجتماعی به این موضوع پرداختیم چون طبق بررسی کارشناسان اگر در موتورخانهها در بخشهای سرویس و تنظیم مشعل، عایقکاری تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی، اصلاح و بهینهسازی انجام شود ۱۰ درصد صرفه جویی معادل حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال صرفهجویی میشود.

تربتی با بیان اینکه این کار زمانبر نیست، برای مشترکان رایگان است و هزینههای آنها را هم کاهش میدهد، افزود: مسئولیت اجتماعی ما حکم میکرد به موضوع ورود کنیم و با این کار هم مصرف سوخت کاهش می یاد و هم از محیط زیست حفاظت میشود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح، گفت: ما به دنبال این بودیم که ضمن افزایش کارایی برای مردم، اشتغال ملی هم ایجاد شود، به همین دلیل این موضوع با اتحادیه شوفاژکاران و چند شرکت مطرح شد و کار با همکاری آنها انجام میشود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در توضیح چگونگی اجرای طرح ملی بهینهسازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، اظهار کرد: سامانهای ایجاد شده و مشترکانی که خواستار اصلاح موتورخانه هستند میتوانند در آن اعلام آمادگی کنند، مجریان کار هم میتوانند در این سامانه مشترییابی کنند و مشخصات خودشان و مشتریان را در سامانه برای انجام کار ثبت کنند.

تربتی تصریح کرد: تعمیرکار موتورخانه میتواند در این سامانه با مالک موتورخانه قرارداد ببندند، از این بابت که مسئولیت تعمیر را به عهده بگیرد و اصلاح و بهینهسازی به درستی انجام شود و مالک هم اجازه میدهد این کار انجام شود و خود را به شرکتهای گاز استانی معرفی میکنند، نماینده شرکت گاز نیز تأیید میکند که چه اصلاحاتی نیاز است و پس از انجام کار هم این نماینده از اصلاحات بازدید و آن را تأیید میکند.

منبع: مهر
مشاهده نظرات