تاثیر پاندمی بر مشاغل انگلستان ادامه دارد

نرخ بیکاری انگلستان رکورد ۳ ساله زد

در سه ماهه منتهی به آگوست نرخ بیکاری انگلستان بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت شد و به ۴.۵ درصد رسید و از نرخ ۴.۱ درصدی بیکاری در ۳ ماهه منتهی به جولای فراتر رفت.

به نقل از سیانبیسی، در سه ماهه منتهی به آگوست نرخ بیکاری انگلستان بیش از آنچه انتظار میرفت شد و به ۴.۵ درصد رسید و از نرخ ۴.۱ درصدی بیکاری در ۳ ماهه منتهی به جولای فراتر رفت. این در حالی است که هنوز برنامه گسترده دولت انگلستان برای حفاظت از مشاغل تمام نشده است.

اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که نرخ بیکاری انگلستان با شتاب کمتری افزایش یابد و به ۴.۳ درصد برسد.

تعداد افراد دارای شغل رسمی در بازه ژوئن تا آگوست ۱۵۰ هزار نفر کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند ۳۰ هزار نفر افت خواهد کرد.

از سوی دیگر دادههای جداگانه اداره مالیات هم نشان داد که در ماه سپتامبر ۲۰ هزار نفر جدید به سر کار رفتهاند به این ترتیب تعداد کل بیکاران انگلستان از ماه مارس تا کنون به ۶۷۳ هزار نفر کاهش یافت.

بانک مرکزی انگلیس پیشبینی میکند در انتهای امسال و با خاتمه برنامه ۵۰ میلیارد پوندی (معادل ۶۵ میلیارد دلار) حمایت از مشاغل، نرخ بیکاری به رکورد ۷.۵ درصد برسد.

منبع: مهر
مشاهده نظرات