وزیر نیرو:

مشترکان پر‌مصرف ۶ برابر سایر مشترکان انرژی مصرف می‌کنند/ هدف طرح برق امید، اصلاح مصرف است

اردکانیان گفت: وزارت نیرو درصدد است که با اجرای طرح برق امید وضعیت مصرف انرژی را به سمت بهتر شدن سوق دهد.

به نقل از وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان در حاشیه آیین بهرهبرداری از دو پروژه ساز و کاری صنعت برق کشور در بیست و چهارمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، با اشاره به اجرای طرح برق امید از ابتدای آبانماه اظهار کرد: این طرح مانند طرحهای دیگر در ابتدای راه خودش طبیعتا میتواند با برداشتها و اهداف متفاوتی برای دیگران همراه باشد، اما قطعا در طول مسیر ابعاد و مسیر اصلی خودش را نشان میدهد.

وی افزود: هدف اصلی طرف برق امید، اصلاح مصرف است یعنی وزارت نیرو بنا دارد که در ابعاد مختلف وضعیت مصرف انرژی را به سمت بهتر شدن سوق دهد و برای بهتر شدن مصرف انرژی باید به تمام بخشها اعم از خانگی، صنعتی و ... توجه کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یکی از این بخشهایی که باید به سمت اصلاح حرکت کند، بخش خانگی است و از آنجایی که عمدتا تمام بخشها روز خود را از خانه شروع میکنند، هر اصلاحی در مصرف آب و برق از واحد خانواده میتواند موجب تاثیر سایر بخشها از این اصلاح شود.

وی با اشاره به مصرف بالای پر مصرفها یادآور شد: در واحد خانواده ما مشترکانی با عنوان پر مصرف داریم که شاید نصف مشترکان کممصرف باشند، اما مصرف انرژی آنها ۶ برابر مصرف مشترکان کممصرف است.

اردکانیان تاکید کرد: ما با اجرای این طرح میخواهیم قشر پرمصرف را به حضور در جمع خوشمصرفها تشویق کنیم .

وی با بیان اینکه طرح برق امید از ابتدای آبانماه اعمال خواهد شد، گفت: برآوردی که همکاران من از عملکرد مشترکان داشتند، از حدود ۲۹ میلیون مشترک خانگی ۸.۴ دهم میلیون مشترک در مناطق مختلف کشور جزو دسته کممصرفها هستند و تا زمانی که به حد مشخص و تعریف شده پایبند باشند، قبض صادر شده برای آنها صفر خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به اثر این طرح در صنایع نیز گفت: وقتی مردم مصرف خود را به سمت اصلاح پیش ببرند، صنعت برق را از سرمایه گذاری سنگین بینیاز میکنند و این صنعت را در عبور از قلهای که هر ساله با عنوان اوج بار یا پیک تابستان مرتفع میشد، یاری میکنند.

وی ادامه داد: رقمی را که صنعت برق توانسته با اجرای این طرح صرفهجویی کند، میتوان در سایر پروژه های نوسازی و بهبود استفاده کرد.

اردکانیان با اشاره به یادداشت تفاهم سه بخشی ایران و عراق در صنعت برق، یادآور شد: بخش نخست این یادداشت تفاهم که مربوط به سنکرون شبکه برق ایران و عراق بود در موعد مقرر (یکم نوامبر ۲۰۱۹) انجام شد.

وی افزود: دو بخش دیگر که شامل بخش نیروگاهی و نوسازی تجهیزات و کاهش تلفات شبکه برق عراق میشود نیز از سمت ما آماده انجام است و منتظر طرف عراقی هستیم.

وزیر نیرو مالیات پنهان را واژهای در مقابل یارانه پنهان دانست و اظهار کرد: ما یارانه پنهان را میدهیم و هر جا که بتوانیم کاری را با بهرهوری بیشتر، کالایی را با هزینه کمتر و خدمتی را در زمان کوتاهتر به مردم عرضه کنیم و اگر این اتفاقات با تاخیر انجام شود، گویا مالیات گرفتن به این معناست که بابت آن دیرکرد، هزینهای را برای مردم تحمیل میکنیم.

وی افزود: میبایست هدف ما این باشد که از اصلیترین، کمیابترین و تجدیدناپذیرترین سرمایه (وقت و زمان) در هر صنفی بهترین بهرهوری را داشته باشیم.

مشاهده نظرات