کاهش تأثیر منفی کرونا بر شاخص‌های نیروی کار

آمارها نشان می‌دهد تأثیر منفی ویروس کرونا بر شاخص‌های نیروی کار کشور در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار تا حدودی کاهش یافته است.

منبع: میزان
مشاهده نظرات