4 نشانه‌ بازگشت بورس به مسیر رشد بلند مدت

بعد از مدتی، اظهارات و توجهات مقامات مسئول در حال بازگشت به سمت بازار سهام است، پول حقیقی‌ها در حال برگشت به بورس است و در کنار این‌ها رشد معاملات بازار سهام نوید رشد بلندمدت و آرام شاخص بازار سرمایه را می‌دهد. در کنار این‌ها، پیش‌بینی بازگشت رونق به اقتصاد ایران نیز نشانه مهمتر دیگر است.

اظهارات و توجهات مقامات مسئول بعد از مدتی، در حال بازگشت به سمت بازار سهام است، پول حقیقیها در حال برگشت به بورس است و در کنار اینها رشد معاملات بازار سهام نوید رشد بلندمدت و آرام شاخص بازار سرمایه را میدهد. در کنار اینها، پیشبینی بازگشت رونق به اقتصاد ایران نیز نشانه مهمتر دیگر است.

روز گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور بعد از مدتی از آینده بازار سهام و اطمینان به سهامداران سخن گفت.

حسن روحانی اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت و گفت: برنامه عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و حمایت از بازار سرمایه به‏ ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد و در مجموع مردم‏ محور کردن اقتصاد، شفاف‏‏سازی فعالیت‏های اقتصادی و زدودن فساد از بدنه اقتصاد انجام میگیرد.

اما نشانه دوم و سوم بازگشت احتمالی رونق به بورس به آمارهای بازار سهام برمیگردد.

 از بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده طی روزهای اخیر میتوان به این نتیجه رسید که بازار سهام به رغم همه فراز و نشیبهایی که داشته در حال بازگشت به مسیر افزایشی بلندمدت است. این ادعا را میتوان با مقایسه آمار و ارقام ثبت شده طی دو سال و نیم اخیر تشریح کرد. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد با وجود همه بدبینیها و افزایش قیمت در بازارهای موازی آنچه اکنون به وضوح میتوان دید بازگشت حقیقیها به بازار سهام با استفاده از آمار معاملات خرد قابل اثبات است.

آنچه در روزهای گذشته رخ داده اگرچه ناشی از بیاعتمادی حاکم بر فضای کلی بازار سرمایه پس از دو ماه ریزش سنگین است با این حال موید جذابتر شدن بازار یاد شده نسبت به هفتههای اخیر خواهد بود. در حالی که تا قبل از شروع هفته جاری بسیاری از فعالان بازار انتظار کشیده شدن ترمز رشد قیمت ارز را میکشیدند، گذر قیمت دلار از مقاومت روانی ۳۰ هزار تومان در روزهای ابتدایی هفته به خوبی نشان داد که سازه انتظارات تورمی به لطف بیانظباطی پولی و نبود چشماندازی روشن برای بهبود وضعیت پیش روی اقتصاد آنقدر سفت و سخت شده که حتی خبر عرضه ۸۵ میلیون دلار اسکناس هم نمیتواند حداقل به شکل روانی منجر به تضعیف آن شود.

همین امر به گواهی بدل شده تا بسیاری از سرمایهگذاران خرد بازار که تا پیش از این سودای خروج دارایی خود را در سر داشتند به راحتی بر سنگینی تقاضا در روزهای گذشته بیفزایند و با دلگرمی از پایین نیامدن نرخ ارز در بازار مربوطه درصدد بازگرداندن ارزش از دست رفته دارایی خود برآیند.

اما چرا افزایش ارزش معاملات را میتوان گواهی بر بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه دانست. بررسی روند معاملاتی سهام از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حکایت از آن دارد که روند صعودی قیمتها هر جا که با کاهش مواجه شده به دلیل وجود چشمانداز تورمی مجال افتی بیشتر از صعود ثبت شده را نداشته و به همین دلیل پس از مدتی کم شدن موقتی ارزش معاملات خرد جای خود را به افزایش آن و متعاقبا تداوم روند صعودی بلندمدت داده است. در واقع آنچه چنین عکس العملی را وجود آورده به نوعی سرعت کمتر کاهش میزان تولیدات در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی است که در کنار افزایش ارزش جایگزینی داراییها فعالان بازار سرمایه را در یک روند صعودی بیبازگشت قرار داده است.

در کنار اینها، صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی که اقتصاد ایران در سال 2021 رونق قابل توجهی خواهد داشت. صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده به میزان ۳/۲ درصد بزرگتر خواهد شد.

مشاهده نظرات