مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:

آغاز معاملات «صندوق پالایشی یکم» در بورس از اوایل آبان‌ماه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیره‌نویسی باید امکان معامله برای صندوق‌های ETF فراهم شود، به همین دلیل به نظر می‌رسد از ابتدای آبان‌ماه شاهد بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم و انجام معاملات آن در بورس خواهیم بود.

بعد از عرضه سهام بانکیها و بیمهایها در اردیبهشت ماه و در قالب صندوقهای قابل معامله دولتی (ETF)، دومین مرحله از عرضه این صندوق با سهام پالایشیها در نخستین روزهای شهریور ماه انجام و تعداد قابل توجهی از افراد در این پذیرهنویسی مشارکت کردند.

زمان بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم و معاملات آن در بازار در میان سرمایهگذاران با ابهاماتی همراه است که در این زمینه «راضیه صباغیان»، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: مطابق مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیرهنویسی امکان معامله برای صندوقهای ETF فراهم میشود.

وی گفت: با توجه به اینکه پذیرهنویسی صندوق پالایشی یکم تا ۳۰ شهریور ماه ادامه داشت؛ بنابراین باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای این صندوق فراهم شود.

صباغیان خاطرنشان کرد: اکنون منتظر هستیم تا اقدامهای لازم جهت نقل و انتقال سهام پالایشیها از سوی دولت به نام صندوق انجام و اطلاعات سرمایهگذاران در سپردهگذاری به روز شود تا از این طریق، این صندوق قابلیت بازگشایی نماد و مجوز فعالیت را پیدا کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به تعداد افراد شرکتکننده در پذیرهنویسی دومین مرحله از عرضه صندوقهای قابلمعامله (ETF)، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود چهار میلیون نفر از سرمایهگذاران در پذیرهنویسی این صندوق مشارکت داشتند که ارزش واحدهای خریداری شده بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: تعداد مشارکتکنندگان در پذیرهنویسی دومین مرحله از صندوقهای قابل معامله دولتی (ETF) دو برابر افراد مشارکتکننده در دارا یکم بوده است.

صباغیان به باقیمانده سهام پالایشیها که در زمان مقرر، پذیرهنویسی نشدند اشاره کرد و گفت: درباره عرضه مجدد باقیمانده سهام پالایشیها باید هیات واگذاری در سازمان خصوصیسازی تصمیمگیری کند که تاکنون اطلاعاتی در این زمینه به ما ارائه نشده است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات