تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانکها

برخی شعب بانکی از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی خبر می‌دهند و می‌گویند از ۱۵ مهرماه وجه انتقالی از ۵ میلیون تومان در باجه‌های درجه یک و دو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

گزارشهای میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از افزایش سقف برداشت انتقالی دارد که بر این اساس، هیأت مدیره برخی بانکها، با افزایش سقف برداشت انتقالی در باجههای خدمات بانکی از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به سقفهای جدید خبر دادهاند.

یکی از متصدیان نظام بانکی گفت: بر اساس بخشنامهای که در ۱۵ مهرماه به شعب ابلاغ شده، سقف برداشت انتقالی در باجههای درجه یک و دو از ۵ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، همچنین در باجههای درجه سه و چهار نیز این سقف انتقالی از ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان تغییر کرده است.

در عین حال خبرها حکایت از آن دارد که سقف برداشت نقدی بدون تائید شعب ناظر، کماکان ۵ میلیون تومان است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات