رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

کل در آمد مالیاتی کشور نصف حقوق کارکنان دولت هم نمی‌شود

پارسا گفت: کل درآمد مالیاتی کشور نصف حقوق کارکنان دولت هم نمی‌شود، ماهیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان دولت پرداخت می‌شود.

امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان یزد که با حضور، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد، اظهار کرد: مجموع حقوقی که دولت بابت پرسنل خود باید پرداخت کند، حدودا ماهیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که تمام مالیات اخذ شده در کل کشور ماهیانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و حتی نصف حقوق کارمندان دولت را تامین نمیکند.

رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: اگر منابع مالی ما بینهایت هم باشد ما باید نظام مالیاتی کارا و عادل متناسب با درآمد، مصرف و ثروت داشته باشیم، در تمام دنیا ۸۵ درصد ثروت جامعه در دست ۱۵ درصد جامعه است و بخواهیم و نخواهیم این موضوع وجود دارد و باید قوانین مالیاتی به گونهای باشد که این افراد ۸۵ درصد مالیات را پرداخت کنند.

او با بیان اینکه در تمام دنیا فرار مالیاتی جرمی غیرقابل بخشش است، بیان کرد: پایانه فروشگاهی به این معنی است که تمام فروشگاههای کوچک و بزرگ به سازمان مالیاتی متصل هستند و بر این اساس هم سازمان به صورت عالمانه و سیستمی اقدام به اظهارنامه پیش فرض میکنند.

مشاهده نظرات