دولت چقدر دارایی دارد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، رقم دارایی‌های دولت بالغ بر ۸ میلیون میلیارد تومان است.

هادی ترابی فر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره نقش داراییهای مولد در تامین مالی بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: حذف نفت از بودجه، در نتیجه محدودیت درآمدهای دولت از فروش و صادرات آن بوده و نیاز تولید داخل به حمایت حاکی از آن است که دولت باید به مولدسازی داراییهای خود توجه جدی داشته باشد. اظهار نظرها در ستاد اقتصادی دولت و تاکید سازمان برنامه و بودجه بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده است.

او ادامه داد: در واقع میتوان گفت یکی از مهمترین مسیرهای افزایش درآمدهای دولت و محقق شدن اهداف برای تکمیل پروژههای نیمه کاره در کشور اجرای مولدسازی داراییهای مازاد دولت در داخل و خارج از کشور است. بودجه سال آینده باید نگاه جدی تری به موضوع تامین مالی حاصل از فروش مولدسازیهای و افزایش درآمدهای دولت از بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در رویکرد جدیدی که در اصلاح ساختار بودجه آمده بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی داراییهای دولت تاکید شده است که در این مسیر دستگاهها باید نسبت به اجاره و بهادار سازی یا مولدسازی املاک مازاد تحت مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارایی که زیر مجموعه دولت است، اقدام کنند.

او گفت: در بخشنامه تنظیم سند اجرایی بودجه دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامهها واعتبارات هزینهای همچنین تملک داراییهای سرمایهای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

رقم دارایی های دولت بالغ بر ۸ میلیون میلیارد تومان
ترابی فر بیان کرد: آن طور که قبلا مقامات سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردند، رقم داراییهای دولت بالغ بر ۸ میلیون میلیارد تومان است که از طریق مولدسازی این داراییها میتوان منابعی را به دست آوریم و به نحوی که جدا شدن بودجه از نفت جبران شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان یاد آورشد: بسیاری از اموال راکد و ساختمانهای بدون استفاده در کشور وجود دارند که میتوانند به عنوان یکی از منابع مهم و تاثیرگذار جهت افزایش سرمایههای دولت همچنین جبران کسری بودجه به حساب بیایند.

ترابی فر ادامه داد: قبلا طوری که وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرده بود موضوع مولدسازی داراییهای دولت از ارکان اصلی برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، مولدسازی داراییهای دولت، شرکتهای دولتی تاکید جدی داشته است.

مشاهده نظرات