از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی / تحلیل تحولات اقتصاد کلان

تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقداماتی داشته است.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات