سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد:

واریز سهمیه اعتباری سوخت شهریور ماه خودروهای حمل و نقل عمومی

کاهی از واریز ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت شهریور ماه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی خبر داد.

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به واریز سهمیه اعتباری سوخت رانندگان حمل و نقل عمومی، گفت: روز گذشته ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت شهریور ماه ۶۲۳ هزار خودروی حمل و نقل عمومی واریز شد.

او ادامه داد: این سهمیه برای خودروهای مختلف از جمله آژانس، تاکسی تلفنی، تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای فرودگاهی و ویژه، تاکسیهای شهرهای بدون جایگاه CNG، تاکسیهای برون شهری، ناوگان تحت پوشش آرامستانها و پیک موتوری واریز شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اضافه کرد: مبلغ کل سهمیه اعتباری سوخت شهریور ماه ناوگان عمومی چیزی بالغ بر یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال است .

کاهی تصریح کرد: اعتبار فوق در کارتهای بانکی رانندگان شارژ میشود و رانندگان تنها در زمان سوختگیری میتوانند از کارت بانکی خود به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده کنند.

مشاهده نظرات