تولیدکنندگان با داخلی‌سازی پاسخ تحریم‌کنندگان را دادند

بررسی جداول آماری تولیدکنندگان لوازم خانگی نشاندهنده کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید است، این آمار با توجه به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور در ماه‌های گذشته حکایت از ارتقای داخلی‌سازی در این صنعت دارد.

با خروج خارجیها از صنعت لوازم خانگی کشورمان متاثر از تحریمهای آمریکا، از آنجا که ۶۰ درصد بازار ایران را در اختیار داشتند پرکردن این فاصله و پاسخ به تقاضاها به دغدغه نخست تولید کنندگان داخلی مبدل شد.

با گذشت حدود دو سال از آن ایام هرچند هنوز تا رسیدن به تیراژ سالهای گذشته فاصله وجود دارد، اما آمارها حاکی از ثبت رشد تولید است. رشدی که با کاهش واردات مواد اولیه از خارج کشور همراه شده و نویدبخش به ثمر نشستن برنامههای داخلیسازی و ارتقای عمق ساخت داخل است.

در صنعت لوازم خانگی به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اقلام وارداتی است و بقیه ۶۵ تا ۷۰ درصد بسته به پلتفرم واحدهای تولیدی، بومی سازی شده است.

به گفته کارشناسان، در صنعت لوازم خانگی گازسوز، داخلیسازی بیش از ۹۰ درصدی اتفاق افتاده است. پایینترین میزان داخلیسازی مربوط به تلویزیون است که ۳۵ درصد بوده و در اکثر کشورهای تولیدکننده تلویزیون نیز به همین اندازه است، زیرا ماژول که بالاترین ارزش را در بین قطعات متشکله تلویزیون دارد، تنها توسط سه برند بزرگ در جهان تولید میشود.

در حالی که نیاز ارزی سالیانه لوازم خانگی بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود، کارشناسان معتقدند وضعیت ارزی کشور به گونه ای است که صنایع باید به سمت داخلیسازی هرچه بیشتر حرکت کنند.

به گفته عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، پارسال در صنعت لوازم خانگی بیش از ۲۲۰ میلیون دلار داخلی سازی اتفاق افتاد، امری که به سرعت در حال توسعه است و انتظار می رود با حرکت رو به رشد تولیدکنندگان، امسال ۵۰ میلیون دلار بیش از پارسال داخلی سازی را شاهد باشیم.

موضوعی که بررسی آمارهای تولید و واردات در ماه های گذشته، موید آن است.

مطابق آمارهای انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، تولید یخچال فریزر در چهار ماهه نخست امسال با رشد ۱۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۴۶۴ هزار دستگاه رسید.

در تولید لباسشویی رشد ۷۰ درصدی اتفاق افتاد و تولیدکنندگان داخلی ۲۸۹ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید کردند، این رشد اما در تولید تلویزیون ۶۱ درصد بود و ۳۴۲ هزار دستگاه تلویزیون تا پایان تیرماه در کشور تولید شد.

در مقابل رشد تولید، اما کاهش واردات مواد اولیه و قطعات به ثبت رسید.

بر پایه آمارهای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید یخچال و فریزر در چهار ماهه نخست امسال افت ۱۴ درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت کرد و به ۱۶ میلیون و ۵۷ هزار و ۶۸۵ دلار رسید.

در واردات مواد اولیه مورد نیاز ماشین لباسشویی کاهش ۵۴ درصدی ثبت شد و میزان واردات به ۱۲ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۱۷ دلار رسید.

اما در تولید تلویزیون آمار واردات تغییر چندانی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ثبت نکرد و به پنج میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۰۲ دلار رسید.

به گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این موضوع به معنای بالا رفتن عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشانکرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، حتی اگر در سیاستها و روابط اقتصادیمان با دیگر کشورها تغییری هم ایجاد نشود، وابستگی ارزیمان کاهش خواهد یافت و امنیت اقتصادی در حوزه صنعت لوازمخانگی ارتقاء خواهد یافت.

آمار ۵ ماهه تولید لوازم خانگی

تازه ترین آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مطابق این آمارها، تا پایان مردادماه تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد ۷۸.۷ درصدی در همسنجی با پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.

در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. این میزان تولید در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته رشد ۱۸.۸ درصدی نشان میدهد.

همچنین، در پنج ماهه امسال شرکتهای داخلی ۳۶۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید کردند که در همسنجی با پارسال رشد ۵۸ درصدی نشان میدهد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات