با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صمت؛

جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری و قیمت گذاری فولاد برگزار شد

جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری فولاد برگزار شد که طی آن بحث قیمت‌گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد مورد بررسی قرار گرفت.

به نقل از وزارت صمت، جلسه مشورتی شورای سیاستگذاری فولاد با حضور علیرضا رزمحسینی - وزیر صنعت، معدن و تجارت- محمد نهاوندیان - معاون اقتصادی رئیس جمهور- محمد فروزنده - مشاور رئیس جمهور - و مدیران شرکتهای حوزه فولاد برگزار شد.

در این جلسه روند قیمت گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد و همچنین شرایط تأمین فولاد در صنایع پایین دستی، مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، اعمال نظر متخصصان، تشکلهای بخشخصوصی و فعالان حوزه فولاد را در روند تصمیمگیریها، سیاست جامع وزارت صمت عنوان کرد.

رزمحسینی تصریح کرد: متناسب با ظرفیتهای تولیدی کشور، شرایط تأمین نیاز صنایع پایین دستی به فولاد در اولویت قرار میگیرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همافزایی همه بخشهای عامل در تنظیم بازار فولاد افزود: آمار افزایشی تولیدات زنجیره فولاد در نیمه اول امسال، میتواند در تأمین نیاز صنایع پایین دستی مؤثر واقع شود.

منبع: مهر
مطالب مرتبط
تولید شمش فولادی از مرز ۱۴ میلیون تن گذشت
مشاهده نظرات