دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح کرد:

تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نرخ خودرو در جیب دلالان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.

«آرش محبینژاد» افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطهها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعهسازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس

این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمتگذاری دستوری خارج شود.

به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت میکند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید.

محبینژاد بیانداشت: اینکه برای مابهالتفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد میشود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.

این مقام صنفی پیشبینیکرد: طرح یاد شده میتواند قیمتهای کاذب بازار را بشکند و سفتهبازیها در این بخش را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانهای خودروها خواهد شد.

فاصله ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانهای و بازاری خودروها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانهای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانهدار، خودروساز و قطعهساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز بهتدریج از زیان خارج میشود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامهداد: مجلسیها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمعبندی شود.

این مقام صنفی گفت: ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی بر قیمتگذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است که با پیچیدگیهای خاص خود همراه است.

وی در عین حال خاطرنشانکرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کالا نیز در این زمینه و تامین زیرساختهای لازم اعلام آمادگی کرده است.

محبینژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در بورس، خودروسازان و قطعهسازان در ماههای باقیمانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.

وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی تولید آن از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.

بیستم مردادماه امسال «سیداحمد رسولینژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.

وی اعلامکرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.

در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمامشده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.

هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادهسازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخشهای این طرح، قابل اجرا نیست.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات