جلسات تامین مالی ۴۰۰ بنگاه از بازار سرمایه در دستور کار

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کلیه طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد، جهت تأمین مالی از محل بازارسرمایه از طریق پیام کوتاه هدایت شده‌اند که از این میان، ۴۰۰ بنگاه، مجموعاً با سرمایه‌گذاری حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۲هزار نفر ابراز تمایل کرده‌اند و جلسات تأمین مالی با این بنگاه‌ها در دستور کار است.

سعید زرندی، اظهار کرد: در حال حاضر از بین ۶۸ هزار و ۲۵۲ طرح صنعتی و معدنی تا پایان نیمه اول مهر ماه، ۱۷ هزار و ۳۶۶ طرح پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند و سرمایه و اشتغال این طرحهای با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۶۴۹ هزار نفر است. همچنین ۱۳ هزار و ۹۱۱ واحد تولیدی غیرفعال با سرمایه ۲۹۲۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰۹ هزار نفر در کشور وجود دارد.

به گفته وی توزیع استانی واحدهای غیرفعال نیز نشان میدهد که بیشترین واحد غیرفعال معادل ۵۴ درصد آنها در استان تهران مستقر است. همچنین اصفهان، قزوین، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب ۹، ۵، ۴ و ۳ درصد واحدهای غیرفعال را در خود جای دادند و ۲۳ درصد واحدهای غیر فعال نیز در سایر استانها مستقر هستند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره سرمایه موجود در واحدهای راکد گفت: بیشترین سرمایه موجود در واحدهای راکد به کانی غیر فلزی، محصولات غذایی و آشامیدنی، ساخت منسوجات، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک با ۲۶، ۱۱ و ۱۰، ۸، ۷ و ۷ درصد اختصاص دارد و ۲۲ درصد این سرمایه نیز مربوط به سایر بخشها است.

زرندی در ادامه با بیان اینکه در راستای پروژه احیای طرحهای راکد و واحدهای غیر فعال، صاحبان طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از طریق پیام کوتاه، به مشارکت و یا واگذاری پروژه به سایر سرمایهگذاران راهنمایی شدند، تصریح کرد: در پاسخ، ۶۰۰ بنگاه با مجموع سرمایهگذاری ۴۷۰۰ میلیارد تومان و مجموع اشتغال ۱۷هزار نفر، نسبت به مشارکت یا واگذاری پروژه، ابراز تمایل کردهاند، بهطوریکه ۶۵ درصد آنها تمایل به مشارکت و ۳۵ درصد تمایل به واگذاری داشتند.

وی افزود: از طریق پیام کوتاه، کلیه طرحهای نیمهتمام بالای ۶۰ درصد، جهت تأمین مالی از محل بازارسرمایه هدایت شدهاند که از این میان، ۴۰۰ بنگاه، مجموعاً با سرمایهگذاری حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۲هزارنفر ابراز تمایل کردهاند و جلسات تأمین مالی با این بنگاهها در دستور کار است. در این بین ۵۰ درصد این واحدها تأمین مالی از بازار سرمایه، ۵ درصد به عرضه سهام در بورس و ۴۵ درصد هر دو گزینه را انتخاب کردهاند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی