همزمان با روز جهانی نابینایان؛

تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای نابینایان اعلام شد

بانک مرکزی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شبکه بانکی و به مناسبت روز جهانی نابینایان طی بخشنامه‌ای از شبکه بانکی خواست تمهیدات ویژه‌ای برای این گروه از افراد در نظر گرفته شود.

این بانک از شبکه بانکی خواسته است تا خدمات بانکی به شرح زیر را برای هموطنان نابینا فراهم کنند:

در هر شعبه از بانک، باجهای به منظور ارائه خدمات بدون نوبت و سریع به معلولان و جانبازان خصوصاً نابینایان در نظر گرفته شود و موجبات ارائه خدمات با حفظ کرامت، سرعت و دقت به این عزیزان فراهم گردد.

در صورت درخواست نابینایان، کارتبانک ایشان به صورت چاپ برجسته اطلاعات مورد نیاز بر روی کارت بانک (شامل نام و نام خانوادگی دارنده کارت، نام بانک، کد cvv۲، تاریخ انقضاء، نوع کارت) صادر شود. نظر به اینکه این امکان در تمامی شعب و به صورت صدور آنی کارت امکانپذیر نیست، این درخواست از طریق ارسال به مرکز استان صورت پذیرد.

مناسبسازی محتوای اینترنت بانک و وبسایت بانک به منظور بهرهبرداری از خدمات الکترونیک غیرحضوری و اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات در دستور کار قرار گیرد.

در اسرع وقت نسبت به پیادهسازی کامل خدمت برداشت مستقیم به منظور کاهش نیاز به انجام تراکنشهای پرداخت منظم نظیر پرداخت اقساط، اجارهبها، خدمات عمومی و ... اقدام گردد.

ایجاد امکان گویاسازی در نرمافزارهای موبایلی موجود در دستور کار آن بانک‏/موسسه اعتباری قرار گیرد.

امکان اخذ تعهدنامه برای نابینایانی که داوطلب استفاده از خدمات حسابجاری و دستهچک بدون فرد امین هستند، در محل شعبه فراهم گردد.

مشاهده نظرات