نگرانی‌ها از افزایش قیمت دام زنده و گوشت قرمز

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت دام زنده و گوشت قرمز و همچنین کاهش قابل‌توجه واردات به دلیل افزایش نرخ ارز، هشدار دادند که این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش قیمت بیشتر این فرآورده شود که باید برای جلوگیری از این شرایط دولت و بخش خصوصی در تعامل با هم برای آن چاره‌جویی‌ کنند.

بیست و چهارمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در حالی برگزار شد که نگرانی از برهمخوردن بازار گوشت قرمز در آینده نزدیک و رشد قیمت مصرفکننده در این بازار و چارهجویی برای جلوگیری از رخ دادن چنین پیشامدی، به محور اصلی گفتوگوها در این نشست تبدیل شد. آغازگر این بحث نیز، فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردهای دامی بود. او با اعلام این خبر که اخیرا، قیمت دام زنده سنگین نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: قیمت دام زنده سنگین در حالی که تا پیش از این حدود ۳۱ هزار تومان معامله میشد، امروز به نزدیک ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده و برخی دامداران حتی با این قیمت نیز حاضر به فروش محصولات خود نیستند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وی با این توضیح که به دلیل عدمتامین ارز، واردات گوشت قرمز نیز توجیهپذیر نیست، افزود: نابسامانی در تامین و توزیع نهادهها در حالی همچنان ادامه دارد که برآورد میشود در آینده نزدیک قیمت هرکیلوگرم دام زنده سنگین به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد. افزایش قیمت گوشت پایه که روند آن در حال حاضر صعودی است، قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف را به بالای ۱۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم میرساند. آگاهی در عین حال، یادآور شد که در حال حاضر گوشت وارداتی در بنادر کشور با ارز ۳۰ هزار تومانی معامله میشود بهطوری که قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله وارداتی از برزیل، حدود ۱۲۵ هزار تومان است. رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای دامی سپس با اشاره به اینکه ذخایر گوشت قرمز انبارهای بخش خصوصی رو به پایان است، افزود: واردات گوشت قرمز نیز بسیار کاهش یافته است. وی سپس از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد که دست به کار شده و با همکاری بخش خصوصی، مانع بروز افزایش بیشتر قیمت در بازار گوشت قرمز در کشور شوند. آگاهی پیشنهاد و راهکار مشخص و کوتاهمدتی را که میتواند از بروز بحران در این صنعت تا حدودی جلوگیری کند، تعامل وزارت جهاد کشاورزی با دامداران عنوان کرد و افزود: وزارت کشاورزی نهادهها را با شرایط خاص در اختیار دامداران بگذارد و در ازای آن گوشت دام را تهاتر کند. دامداران نیز میتوانند وثیقه لازم را نزد وزارت جهاد کشاورزی سپرده کنند. این فعال اقتصادی در عین حال، به نقد سامانه بازارگاه پرداخت و این سیستم نرمافزاری را فاقد پاسخدهی لازم و کافی برای تامین نهادههای کشاورزی دانست. پس از طرح این موضوع و اظهار نگرانی از سوی رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای دامی، ابوالحسن خلیلی از فعالان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، تصریح کرد که نظم واردات نهادهها بههم خورده و باید تلاش کرد که این نظم بازگردد. به گفته خلیلی، امسال به میزان ۵۷ درصد ترخیص کنجاله سویا نسبت به سال گذشته کمتر شده و طی ۶ ماهه امسال نیز واردات جو تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. در همین ارتباط، نماینده وزارت جهاد کشاورزی حاضر در این جلسه، در سخنانی افزایش قیمت دام زنده سنگین تا ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را تایید کرد و یادآور شد که در حال حاضر دامداران به حاشیه سود مناسب وارد شدهاند. شریف با این توضیح که وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهادههای کشاورزی نقشی ندارد، به دفاع از سامانه بازارگاه و عملکرد آن پرداخت و این مکانیزم را در راستای رصد و پایش عرضه نهادههای دامی عنوان کرد. او افزود: اینکه چرا سامانه بازارگاه به درستی عمل نکرده، به این برمیگردد که اجرای سامانهها در کشور در ابتدای کار، دارای ضعف و ایراداتی بوده و به مرور برطرف شده که بازارگاه نیز در حال تکمیل شدن است. عباس کشاورز، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، به سال گذشته و اتفاقات بازار گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: سال گذشته هنگامی که ارز واردات گوشت قرمز، به نیما تغییر یافت، قیمت آن در بازار داخل از قیمت گوشت وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر شد. سال گذشته، وزارت صمت را قانع کردیم که دام زنده را به قیمت ۲۸ هزار تومان برای هر کیلوگرم از دامداران خریداری کند اما اجرایی نشد و اتفاقی رخ داد که از ابتدای امسال قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافت. کشاورز سپس به بررسی و مطالعه صورت گرفته در اتاق ایران اشاره کرد که نشان میدهد مصرف گوشت قرمز بهویژه در میان گروههای کمدرآمد به شدت کاهش یافته و میزان تقاضا برای گوشت مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز بیشتر شده است. قائممقام وزیر جهاد کشاورزی، یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز طی هفته اخیر را ناشی از رشد فزاینده نرخ ارز نیما طی ماههای اخیر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با پدیده قاچاق دام سنگین از کشور نیز مواجه هستیم. کشاورز سپس در رابطه با افزایش قیمت دام زنده سنگین به بیش از ۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی هیچ مسوولیتی در تعیین قیمتهای این فرآورده ندارد و وزارت صمت و شورای قیمتگذاری، نرخها را تعیین میکنند.

مطالب مرتبط
ورود دام به تهران کاهش یافت/ افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دام زنده بدلیل قاچاق
مشاهده نظرات