آنالیز مواد‌ Urea پتروشیمی کرمانشاه

اطلاعات کلی

نام گرید

Urea
تولیدکننده شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
دستهها مواد شیمیایی، اوره، اوره صنعتی

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Biuret Content 0.8  WT.% Maximum Value  
Formaldehyde 0.55 WT.% Maximum Value  
Moisture Content 0.3 WT.% Maximum Value  
Nitrogen Content 46 WT.% Minimum Value  
Particle size distribution 90 % 2mm to 4mm  
 
مشاهده نظرات