سهمیه سوخت خودروهای فرسوده چه می شود؟

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور در خصوص سهمیه سوخت خودرو‌های فرسوده توضیحاتی ارائه داد.

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور، با اشاره به سهمیه سوخت خودروهای فرسوده گفت:اعطای سهمیه به خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده در حوزه اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیست.

او با اشاره به اینکه شرکت پخش فرآوردههای نفتی کشور در حوزه اختصاص سوخت به خودروهای فرسوده صرفا بازوی اجرایی طرح سهمیهبندی بنزین محسوب میشود، گفت:حذف کارت سوخت خودروهای فرسوده براساس مصوبات هیات دولت و قانون جامع کاهش آلودگی هوا انجام شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور تصریح کرد:هیات دولت تصویب کرده است که کارت سوخت به خودروهای فرسوده تعلق نگیرد و این مصوبه مربوط به قبل از افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین می شود و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صرفا مجری اجرای مصوبات است.

کاهی بیان کرد:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیگیری های لازم را در رابطه با کارت سوخت خودروها و موتور سیکلت های فرسوده از کارگروه مدیریت مصرف سوخت انجام داده است در این حوزه تصمیمگیر اصلی نیست.

مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی