با حکم رزم‌حسینی؛

محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو شد

«محسن صالحی نیا»‌ با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منصوب شد.

به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حکم «علیرضا رزمحسینی» آمده است که نظر به شایستگی، تعهد، دانش و تجربه جنابعالی و با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۹ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب می شوید.

در این حکم تاکید شده که انتظار میرود در چارچوب مفاد اساسنامه و شرح وظایف محول و سیاستهای دولت تدبیر و امید نسبت به انجام ماموریت های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بهکارگیری حداکثر توان اقدام کنید"ژ.

محسن صالح نیا که بیست و سومین رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از بدو تاسیس در سال ۱۳۴۶ است، متولد سال ۱۳۳۹ در سبزوار و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تولید صنعتی) و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران است.

صالحینیا پیش از به مدت حدود ۲۳ ماه (از ۲۶ آبان ماه ۹۷ تاکنون) رییس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده است. وی پیش از آن نیز معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو ) به عنوان مهمترین سازمان توسعهای بخش صنعت کشور به منظور اجرای ماموریت گسترش و نوسازی صنعتی محسوب میشود .

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات