ورود دام به تهران کاهش یافت/ افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دام زنده بدلیل قاچاق

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی اظهار داشت: دام زنده در تهران نزدیک به 42 هزار تومان بود که یکباره به 48 هزار تومان افزایش پیدا کرد که بازتاب تداوم قاچاق دام‌ است. هر کیلو دام زنده در مرزها 150 هزار تومان خریداری می‌شود یعنی 3 برابر قیمتی که در کشور وجود دارد.

علیاصغر ملکی در رابطه با وضعیت قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه بویژه عراق گفت: با وجود تدابیری که برای کاهش قاچاق دام زنده در نظر گرفته شد، قاچاق همچنان ادامه دارد و میزان آن کاهش نیافته است. به طوری که بازتاب آن امروز در سطح شهر قابل مشاهده بود چون قیمتها به صورت سر سامآوری افزایشی شده است.

وی ادامه داد: ورود دام از شهرستانها به تهران بسیار کاهش یافته است. برخی از دامداران ادعا دارند با دامپزشکی مشکل دارند و مجوز دریافت نمیکنند و برخی نیز به امید افزایش قیمت دام خود را نگه داشتهاند، این شرایط موجب شده تا استان تهران با کمبود مواجه شود. این کمبود منجر به افزایش قیمت 10 هزار تومانی دام زنده شده که نتیجه آن در گوشت گوسفند در بازار قابل مشاهده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تصریح کرد: با توجه به تداوم قاچاق دام زنده و تبادل پولی که وجود دارد برای دامداران بسیار مقرون به صرفهتر است چراکه سه برابر تهران یا شهرستانها در آنسوی مرزها دریافت میکند.

ملکی اضافه کرد: دام زنده در تهران نزدیک به 42 هزار تومان بود که یکباره به 48 هزار تومان افزایش پیدا کرد که بازتاب تداوم قاچاق دام است، زیرا هر کیلو دام زنده در مرزها 150 هزار تومان خریداری میشود یعنی 3 برابر قیمتی که در کشور وجود دارد. همین امر انگیزهای شده تا به هر شکلی که امکان دارد دام زنده را در آن سوی مرزها به فروش برسانند که بر افزایش قیمتها دامن زده است.

وی افزود: در روزهای اخیر افزایش قیمت دام زنده شتاب گرفته که امید میرود به این موضوع رسیدگی شود تا در یک روز کیلویی 10 هزار تومان افزایش قیمت وجود نداشته باشد.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
نگرانی‌ها از افزایش قیمت دام زنده و گوشت قرمز
مشاهده نظرات