چه تحریم‌هایی باقی مانده‌اند؟ / 6 تحریم جدید در مقابل لغو تحریم تسلیحاتی

طی بیش از دو سال گذشته از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تنها تحریم تسلیحاتی برداشته شده و مابقی سرجای خود هستند و همچنین شش تحریم جدید نیز طی هفت ماه اخیر به لیست تحریم‌های دو سال گذشته افزوده شده است.

طبق گفته رئیسجمهور، پس از 10 سال مقاومت تحریمهای تسلیحاتی از روز گذشته برداشته شد، طی چهار سال اخیر نیز آمریکا تمام تلاشش را کرده که این تحریمها سرجای خودش بماند اما موفق نشده و از این پس ایران میتواند ادوات نظامی خریدوفروش کند.

در سال 2019 ایران 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای نظامی اختصاص داده، میزان تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 703.8 هزار میلیارد تومان بوده که سهم هزینههای نظامی حدود 16.1 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در این خصوص گفت: از نگاه معاملات با توجه به این که خرید تسلیحات به ارز نیاز دارد، در شرایط فشار اقتصادی باید از خزانه پول خارج شود و این خود فشار را بر اقتصاد کشور بیشتر میکند، پس طبیعتا انتظارات در پی این خبر کاهشی نیست.

دایره تحریمها در هفت ماه گذشته شش بار تنگتر شده و فقط تحریمهای تسلیحاتی برداشته شد.

چه تحریمهایی باقی مانده است؟

اگر چه برداشتن تحریمهای تسلیحاتی خبر امیدوارکنندهای بود، اما آمریکا دو هفته 18 بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار داد اما با این تحریم واردات دارو سختتر میشود.

بانک خصوصی پارسیان که عمده حساب شرکتهای دارویی در آنها فعال هستند و گردش مالی و نقل و انتقال پول و اعتبارات بهداشت و درمان و واردات دارو از طریق این بانکها انجام میشود تحریم شدهاند و بیماران دچار مشکل خواهند شد.

به جز این تحریمها، امسال در پنج نوبت دیگر بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران در لیست جدید تحریمها قرار گرفته است.

ابتدا در سه تحریم اول نهادها، سازمانها و افراد مرتبط با ایران تحریم شدند، در فروردین ماه 15 فرد و پنج نهاد مرتبط با ایران سپس دز اردیبهشت ماه شرکت خدمات معدنی «طیف» در عمان و یک فرد به نام «امیر دیانت» را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمهای جدید قرار داد.

در سومین تحریم تیر ماه وبگاه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدیدی علیه هشت شرکت مرتبط با صنایع فولاد و دیگر فلزات ایران اعمال شده است. همچنین پنج شرکت وابسته به صنایع فولاد مبارکه در فهرست تحریمهای جدید وزارت خزانهداری امریکا قرار گرفتند.

اما در مرداد ماه به صورت مستقیم واشنگتن دامنه تحریمها علیه فلزات ایران را به ۲۲ فلز گسترش داد.

یک ماه قبل نیز طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، گروه سایبری «APT۳۹» را به همراه ۴۵ فرد مرتبط با آن و یک شرکت صوری در فهرست تحریمها قرار گرفت.

این تحریمها امسال به لیستهای سال 97 و 98 که شامل تحریمهای نفتی، غیرنفتی و مقامات نظامی و دولتی میشود، اضافه شده است.

در اغلب این تحریمها واکنش بازارهای مالی طلا، دلار، سکه و بورس صعودی بوده و حتی نسبت به تحریمهای بانکی اخیر میزان واکنش این بازارها شدیدتر بوده است.

مشاهده نظرات