عرضه حقوقی‌ها در بازار سهام محدود می‌شود

مدیرعامل بورس تهران با اعلام آخرین آمار بازارگردانی شرکت ها و الزام عرضه حقوقی‌ها متناسب با شرایط بازار گفت: عرضه حقوقی‌ها با ابزار قانونی محدود می‌شود.

علی صحرایی با اشاره به هدف صندوق بازارگردانی مبنی بر نقدشوندگی بازار گفت: طبق مصوبات شورای عالی بورس از 20 شهریور، ناشران و سهامداران عمده موظف هستند نقدشوندگی را از طریق ابزار بازارسازی و عملیات بازارگردانی انجام دهند و صفهای فروش و خرید را جمع کنند.

مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: 175 شرکت بازارگردان به بورس تهران معرفی شدند، 13 ناشر به دلیل کمبود منابع، بازارگردانی را نپذیرفتند. 94 ناشر هم مدارک را برای شرکت بورس ارسال کردند و هنوز 58 ناشر با بورس تهران مکاتباتی انجام نداده اند. بورس تهران تا به امروز 20 شرکت را که بازارگردانی انجام نداده اند را به کمیته تخلفات فراخوانده است . زیرا این وظیفه الزامی است و باید انجام شود.

این مقام مسئول افزود: دیروز 25 نماد متوقف بود و 53 شرکت بازارسازی انجام دادند و 32 شرکت تعهد کامل برای بازارگردانی و 76 شرکت بخش عمدهای از تعهدات عملیات بازارگردانی انجام دادند .ضمن اینکه 200 شرکت عدم تعهد بازارگردانی داشتند. برخی از حقوقیها هفته گذشته در پایان معاملات، عرضه هایی انجام دادند و باعث نگرانی بسیاری از سهامداران حقیقی شدند.

صحرایی با بیان اینکه حقوقیها باید متناسب با شرایط بازار عرضه داشته باشند، عنوان کرد: از طریق ابزارهای مقرراتی تلاش میکنیم تا قانون عرضه حقوقیها را محدود کنیم ضمن اینکه در همه دنیا میزان عرضه حقوقیها محدود است و سهامداران عمده، ملزم هستند برای فروش سهام بازاریابی کنند اما در ایران حقوقیها بصورت نماد عادی در بازار عرضه میکنند.

وی تصریح کرد: برخی از حقوقی ها در زمان اوج نوسان بازار یعنی در تیر و مرداد، اقدام به عرضه سهام کردند و در نقد شوندگی سهام مشارکت نداشتند. انتخابات سایر کشورها و اخبار مرتبط با آن تاثیر زیادی در بازار سرمایه گذاشته است. ضمن اینکه اخبار مربوط به شرکتهای فلزاتی و معدنی هم تاثیر زیادی در افت شاخص داشت و عرضههای روز چهارشنبه توسط حقوقیها نیز یکی از دلایل افت بازار است.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات