هشدار درباره کاهش تولید گندم در سال آینده/ دولت خبری از کاهش مصرف کود و پوکی گندم‌ها ندارد؟

افزایش قیمت ۴ تا ۱۰ برابری برخی کودهای کشاورزی در سال جاری منجر به عدم استفاده برخی از کشاورزان شده و زنگ خطر کاهش عملکرد، پوکی و لاغر شدن گندم‌های تولید برای سال آینده را به صدا در آورده است.

بعد از برداشته شدن ارز اختصاصی برای واردات کودهای شیمیایی و واردات این محصولات با ارز نیمایی، قیمت کودهایی که از محل واردات تامین میشود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 4 تا 10 برابری داده است.

این افزایش قیمت کود باعث کاهش مصرف کود توسط کشاورزان شده به طوری که معاون وزیر کشاورزی در این ارتباط گفت: برخی از کشاورزان به دلیل گرانی از کود فسفره استفاده نکرده اند که این امر منجر به کاهش عملکرد محصولات تولیدی و پوک و لاغر شدن گندم ها میشود.

کامبیز بازرگان معاون وزیر جهاد کشاورزی هفته قبل در رویداد ملی ترویج نوآوری و تجارت موفق کشاورزی در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه کشاورزان در سال جاری محدودیتهایی برای تامین کودهای کشاورزی دارند گفت: افزایش قیمت ماههای اخیر محدودیتهایی برای بهرهوران بخش کشاورزی ایجاد کرده است اما باید توجه کرد که اگر کود فسفر در محصولی مانند گندم استفاده نشود منجر به پوکی و لاغر شدن دانههای گندم میشود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمایل داشت که قیمت گندم با نرخ بالاتری تعیین شود تا هزینههای تولیدکنندگان جبران شود اما قیمت مصوب گندم همین است و باید تنوع در سبد مصرفی کود کشاورزان ایجاد کنیم.

وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله بسیاری از کشاورزان با وجود کاشت گندم از کود فسفره استفاده نکردهاند اما باید توجه داشت که این امر در عملکرد آنها به شدت تاثیرگذار است.


تولید کود افزیش یافته اما قیمتها گران است

بنابراین گزارش نظام صنفی کشاورزی نیز در اطلاعیه اظهار داشت: اخبار دریافتی از گندمکاران حاکیست بذر و کود شیمیایی کافی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و بسیاری از کشاورزان بدون کود و بخش کمی از اراضی دیم را میکارند. در توجیه کمبود کود هم به کشاورزان گفته شده تولید کود کم شده، درحالی که منابع خبری در شرکت ملی پتروشیمی میگویند تولید کود شیمیایی چندبرابر ظرفیت سال های گذشته است.

با روند فعلی کاشت گندم در سال آینده کشور با کمبود مواجه خواهد شد و دولت بعدی چارهای جز واردات ندارد.

بنابر این گزارش بازرگان معاون وزیر جهاد کشاورزی اما راهکاری نیز برای جبران استفاده از کودهای گران به کشاورزان ارائه داده و گفته است: کشاورزانی که از کود فسفره استفاده نکردهاند میتوانند بذور خود را قبل از کاشت، کودمال نمایند که این امر 40 تا 50 درصد از خسارت عدم استفاده از کود فسفره را کاهش میدهد؛ همچنین به کشاورزان توصیه میشود از محلول پاشی برای جبران خسارت استفاده کنند.

بنابر این گزارش در سال گذشته نیز به دلیل عدم تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم منجر به کاهش رغبت کشاورزان برای تولید و حتی تحویل گندم به دولت شده بود که با توجه به شرایط قیمت نهاده های تولید در سال جاری به نظر می رسد که در سال جاری نیز دولت مجبور باشد بخشی از نیاز خود برای تامین آرد از محل واردات را تامین کند.

منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
نرخ درخواستی گندم کاران برای سال آینده
توزیع کودهای یارانه‌ای با اولویت گندم‌کاران/ جلوگیری از ورود کود به بازار سیاه
مشاهده نظرات