رییس جدید ایدرو:

کاهش التهابات بازار خودرو در دستور کار ایدرو است

رییس جدید هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: تلاش برای تامین حداکثر رضایت مصرف‌کنندگان، ‌توسعه پلت‌فرم مشترک، ثبات و کاهش التهابات بازار و تعمیق ساخت داخل خودروهای سواری و تجاری، به عنوان محورهای اساسی فعالیت‌های ایدرو در دستور کار خواهد بود.

«محسن صالحینیا» با اشاره به دانش انباشته و تجربه نیم قرن فعالیت و نیز انجام بیش از دو دهه پروژههای عظیم پیمانکاری از جمله در حوزه انرژی، بهرهگیری از این ظرفیت ملی در حوزههای تخصصی را از محورهای جدید فعالیت ایدرو در شرایط ویژه بینالمللی کنونی برشمرد.

وی گفت: این مهم به توانمندسازی شبکه پیمانکاران فرعی کشورمان در قالب الگوهای بومی و گسترش سهم ساخت داخل منجر میشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهبود کیفیت و کمیت تولید در صنعت خودروسازی و صنایع حملونقل را به عنوان محور مهم دیگر اقدامات ایدرو ارزیابی کرد.

صالحینیا خاطرنشانکرد: شتاب بخشی به اجرا و روزآمدسازی پروژههای توسعه صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی در مناطق محروم با شیوههای نوین تامین منابع و مشارکت حداکثری بخشهای غیردولتی، به علاوه تمرکز بر صنایع نوین، رسوخ فناوری و توسعه انقلاب صنعتی چهارم در سپهر تولید کشور، از جمله برنامههای اصلی این سازمان توسعهای در دوره جدید خواهد بود.

امروز (دوشنبه) «علیرضا رزمحسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی صالحینیا را به عنوان رییس هیات عامل ایدرو معرفی و منصوب کرد.

وی که بیست و سومین رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از بدو تاسیس در سال ۱۳۴۶ است، متولد سال ۱۳۳۹ در سبزوار و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تولید صنعتی) و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات