رئیس کمیسون اقتصادی مجلس:

سیاست های بانک مرکزی باید تغییر کند

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز نیازمند تغییر در سیاست های بانک مرکزی هستیم، گفت: حمایت از صادرکنندگان خوشنام و نحوه تسویه تعهدات ارزی باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی امروز در جلسه شورای گفتگو با تاکید بر اینکه باید در راهبردها و سیاستهای بانک مرکزی تغییری ایجاد شود اظهار داشت: مسئله تحریم قابل کتمان نیست اما باید این مسئله را بررسی کنیم که آیا ما در برابر این تحریم ایستاده ایم و یا اینکه خود نیز عاملی برای التهاب ارز شده ایم.

وی با اشاره به منفی شدن ترازنامه تجاری کشور در نیمه نخست سال افزود: ما به عنوان نمایندگان مجلس از دولتیها درخواست داریم که دو موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزی و معافیت صادرکنندگان خوشنام بر اساس تشکیل سندیکا را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیشنهاد میکنیم صادرکنندگان خوشنامی که معوقه مالیاتی، معوقه بانکی، مشکلات تأمین اجتماعی و … را ندارند مشخص شوند و در حوزههایی همچون پیمان سپاری ارزی مورد حمایت قرار گیرند. در آن صورت خواهیم دید که صادرات بخش خصوصی چند برابر میشود.

پورابراهیمی تاکید کرد: در اقتصاد کشور ظرفیتهای زیادی وجود دارد اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است.

وی همچنین به صدور بخشنامههای متعدد در حوزه ارز اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه بخشنامههای متعددی در حوزه ارز صادر میشود که مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه کارتهای بازرگانی اجارهای و به طور کلی مشکلاتی که در حوزه کارتهای بازرگانی ایجاد شد به دلیل بخشنامه ۲۷.۸ بود.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با مشوقهای صادرات و برداشتن محدودیتها و توجه به بازرگانان خوشنام میتوانیم از ظرفیتهای کشور برای صادرات استفاده کنیم.

وی همچنین افزود: در شرایط کنونی حوزه تصمیمات ارزی به منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی منتقل شده است. این مسئله یعنی اینکه منابع کشور از بخش نفت جدا شده است و به گونهای صادرات غیرنفتی متولی منابع ارزی شده است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات