آغاز تدوین برنامه ۵ ‌ساله خودروسازی با محوریت ایدرو

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تدوین برنامه پنج ساله خودروسازی کشور به پیشنهاد معاونت‌های تخصصی این وزارتخانه و مشارکت نخبگان، ذی‌نفعان و فعالان عرصه تولید با محوریت ایدرو از فردا کلید می‌خورد.

«سعید زرندی» در مراسم معارفه رییس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با تاکید بر نگاه کارشناسانه و متوازن به دو وجه مهم صنعت خودرو شامل شرایط تولید و تولیدکنندگان و نیز اولویتها و حقوق مصرفکنندگان، لزوم طراحی یک برنامه واقعبینانه که هر دو این ابعاد را به طور جامع در بر داشته باشد را ضروری توصیف کرد.

وی با اشاره به نگاه وزارت صنعت در هماهنگسازی و تجمیع امور صنعت حملونقل کشور، افزود: وزارتخانه یکپارچگی در برنامهریزی و راهبری مسائل مربوط به تولید خودروهای سواری، ناوگان سنگین، صنایع ریلی و شناور را از طریق مشارکت و همافزایی ذینفعان و سیاستگذاران با محوریت ایدرو مد نظر دارد.

زرندی، همچنین بههمرسانیهای موثر، چابک و هوشمندانه تولیدکنندگان و فناوران را در حوزه وظایف بازتعریف شده سازمانهای توسعهای در جهان امروز عنوان کرد و گفت: بر همین اساس، وظیفه ایفای نقش به عنوان حلقه ارتباطی بخشهای دانشبنیان دارای فناوریهای نوین صنعتی بر عهده ایدرو به عنوان مرکز ثقل این فرآیند کلیدی قرار داده شده است .

به گفته وی، نتایج ملموس طرح رسوخ فناوری در صنعت شامل بهبود کیفی تولیدات، افزایش سهم ساخت داخل و جلوگیری از خروج ارز در رشتههای مختلف تولیدی در آینده نزدیک مورد انتظار و قابل دستیابی است.

امروز (دوشنبه) «علیرضا رزمحسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی صالحینیا را به عنوان رییس هیات عامل ایدرو معرفی و منصوب کرد.

وی، تلاش برای تامین حداکثر رضایت مصرفکنندگان، توسعه پلتفرم مشترک، ثبات و کاهش التهابات بازار و تعمیق ساخت داخل خودروهای سواری و تجاری را به عنوان محورهای اساسی فعالیتهای آینده ایدرو عنوان کرد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات