رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛

۲۵۰ صادرکننده، ۷ میلیارد دلار را بازنگرداندند

رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اسامی ۲۵۰ صادرکننده‎ای که یک دلار ارز برنگردانده‎اند را به قوه قضائیه دادیم.

عبدالناصر همتی افزود: از این 250 نفر بنابه اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این‎ها کارتن خواب و در حاشیه روستاها زندگی می کردند.

همتی در ادامه افزود: این افراد حدود میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده اند .

رییس کل بانک مرزکزی خاطر نشان کرد: برخی با کارت‎های بازرگانی یکبار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‎اند و فشار آوردن به این افراد برای دریافت ارز فایده ای ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کمبود منابع ارزی را مهمترین دلیل افزایش نرخ دلار دانست و گفت: در نیمه دوم سال صادرات به دلیل کاهش موانع، نسبت به نیمه اول افزایش پیدا خواهد کرد چراکه سختترین موج تحریمها به پایان رسیده و کنترل نرخ ارز روی غلطک قرار گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: محدودیتهای بسیاری به دلیل وجود تحریمها ایجاد شده است و از این رو باید سختگیری برای بازگرداندن ارز صورت بگیرد.

وی صادرات غیر نفتی را در حال حاضر ارزشمندترین سرمایه کشور دانست و افزود: این مهم توسط صادرکنندگان برتر و خوش قول ارزشمندتر میشود و درآمد ارزی کشور به این افراد وابسته است.

همتی گفت: افزایش قیمت ارز به دلیل بخشنامهها و مصوبهها نیست بلکه به دلیل کاهش درآمدهای ارزی است و اگر تمام صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد باز میگرداندند، نرخ ارز به این شکل افزایش پیدا نمیکرد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات