اطلاعیه مهم پست بانک در خصوص تعیین تکلیف حساب‌های مازاد

پست بانک ایران طی اطلاعیه‌ای به تمامی مشتریان خود اعلام کرد: با توجه به تعدد حساب‌ نزد این بانک، حتماً برای تعیین تکلیف حساب‌های مازاد تا پایان آذرماه سال‌جاری به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند.

به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، در این اطلاعیه آمده است؛ با توجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت داشتن بیش از یک حساب برای هر فرد از هر حسابی در یک بانک شامل؛ حساب سپرده قرضالحسنه جاری، حساب سپردهگذاری کوتاهمدت و حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز، از مشتریان این بانک درخواست میشود تا مهلت مشخص شده نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمایند.

گفتنی است، این اقدام بانک مرکزی با هدف صیانت از حقوق مشتریان، کاهش احتمال سوء استفاده از حسابهای مازاد آنان و ارتقای شفافیتهای مالی بانکها میباشد که طی بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات مالی از جمله پست بانک ایران برای اجرا در مهلت تعیین شده ابلاغ شده است.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات