سقوط تا 12 درصدی قیمت انواع سکه / قیمت سکه امروز 29 مهر 99 چقدر شد؟

قیمت انواع سکه در امروز تا ساعت حوالی ۱۳ به شدت ریزش داشته و این سقوط در انواع سکه تا ۱۲ درصد هم شدت داشته است.

آخرین قیمت سکه در روز گذشته طبق نرخهای اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران این طور بود: قیمت سکه تمام طرح قدیم 14 میلیون و ۴۹۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام طرح جدید 15 میلیون و ۵۳۹ هزار تومان، نیمسکه 8 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربعسکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و ۹۹۵ هزار تومان.

اما در امروز قیمت سکه تمام طرح قدیم 997 هزار تومان معادل حدود 7 درصد کاهش یافته و به 13 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 139 هزار تومان معادل بیش از 7 درصد کاهش یافته و به 14 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.

قیمت نیم سکه یک میلیون و 50 هزار تومان معادل بیش از 12 درصد کاهش یافته و به هفت میلیون و 650 هزار تومان رسیده است.

قیمت ربع سکه 500 هزار تومان معادل حدود 9 درصد کاهش یافته و به 5 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه گرمی 295 هزار تومان حدود 10 درصد کاهش یافته و به 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

این قیمتها برگرفته از نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا تا ساعت 13 امروز است.

مشاهده نظرات