آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و افزایش فروش نفت ۲ عامل ریزش نرخ دلار

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: اخبار موثق آزادسازی منابع عظیم ارزی بلوکه شده ایران در عراق و همچنین سیر صعودی فروش نفت ایران ۲ عامل اصلی کاهش نرخ ارز است.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه دلایل گوناگونی برای نوسان کاذب بازار ارز وجود دارد، گفت: کاهش عرضه ارز از جانب بخش خصوصی(صادرکنندگان) و محدودیت منابع دولتی و نیز فضاسازیهای تبلیغاتی و روانی که عمدتا منشا خارجی دارد، از جمله 3 عامل اصلی نوسانات اخیر بازار ارز بودهاند.

وی افزود: با توجه به اخبار مثبت آزادسازی بخش عمدهای از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق که پس از سفر آقای همتی به این کشور منتشر شده است، میتوان امیدوار بود که در روزهای آینده شاهد عرضه سنگین ارز در بازار و کاهش نرخ باشیم.

بازار ارز به آرامش میرسد

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه اخبار خوب منعکس شده در رسانههای معتبر داخلی و خارجی راجع به افزایش چندبرابری فروش نفت ایران را میتوان قابل اتکا و صحیح دانست، گفت: طبعاً دولت با افزایش درآمدهای ارزی نفتی خود میتواند در روزهای آتی بازار ارز را اشباع و به آرامش نسبی برساند.

لزوم برخورد با فعالیتهای مخرب در بازار دلار

وی در پایان با بیان اینکه لازم است برنامههای عملیاتی جدیدی برای برخورد با متخلفان و عوامل قیمتسازی مصنوعی بازار ارز تدوین و اجرایی شود، عنوان کرد: بازار معاملات فردایی مصداق بارز عملیات روانی منفی در بازار ارز است و اینکه پیشاپیش یک قیمت توهمی برای روزهای آتی تعیین شود خود التهاب آفرین است.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ فعلی ارز واقعی نبوده و تنها هیجانات کاذب و فعالیت مخرب سودجویان دلیل اصلی افزایش نرخ دلار هفتههای اخیر بوده است. با توجه به اینکه قیمت دلار در روزهای گذشته از کانال 32هزار تومان به کانال 28هزار تومان بازگشته است، میتوان گفت ریسک بالایی متوجه سرمایهگذاران این بازار خواهد بود.

همچنین با توجه به فعالیت سودجویان در بازار معاملات فردایی و تلاش این افراد برای افزایش کاذب نرخ ارز به نظر میرسد، نهادهای نظارتی باید برای مقابله با فعالیتهای مخرب در بازار ارز اقدام کرده و از التهاب آفرینی افراد سودجو و برخی عناصر وابسته به دشمن جلوگیری کنند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات