ثبت‌نام مسافربرهای شخصی در سامانه تبدیل به دوگانه سوز آغاز شد

در راستای اجرای فاز دوم طرح تبدیل خودروها به دوگانه سوز، ثبت‌نام خودروهای مسافربر شخصی و خودروهای فعال در اپلیکیشن‌های اینترنتی حمل مسافر و بار در سامانه https://gcr.niopdc.ir آغاز شده است.

ابتدای سال جاری طرح تبدیل خودروها از حالت بنزین سوز به دوگانه سوز با اولویت خودروهای عمومی اعم از تاکسی ها و وانت بارها در فاز نخست آغاز شد و از اردیبهشتماه امسال با رونمایی رسمی از سامانه https://gcr.niopdc.ir مالکان خودروهای عمومی اقدام به ثبتنام و تبدیل در کارگاههای مجاز کردند.

در 5 ماه گذشته که شرایط برای ثبتنام مالکان خودروهای عمومی بنزین سوز فراهم شده، مالکان خودروهای شخصی فعال در عرصه حملو نقل عمومی از جمله فعالان تاکسیهای اینترنتی، خواستار فراهم سازی شرایط ثبتنام در این سامانه بودهاند به طوری که تعداد زیادی از این افراد، در سامانه ثبتنام کردهاند اما در مرحله احراز شرایط، با توجه به اینکه فاز نخست اجرای طرح مخصوص مالکان خودروهای عمومی بوده، ثبتنام آنها متوقف مانده بود.

پیرو مراجعه و درخواست مکرر مالکان خودروهای شخصی فعال در چرخه حملو نقل عمومی، در راستای اجرای فاز دوم این طرح برای تبدیل خودروهای شخصی فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از خودروهای مسافربر شخصی و خودروهای فعال در اپلیکیشنهای اینترنتی حمل مسافر و بار، ثبت نام مالکان این قبیل خودروها در سامانه https://gcr.niopdc.ir آغاز شده است، تا به موازات امکان ثبت نام مالکان خودروهای عمومی، امکان ثبت نام خودروهای شخصی فعال در چرخه حمل و نقل عمومی نیز فراهم باشد.

پیگیری از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که نوبتبندی به خودروهای شخصی متقاضی تبدیل از حالت بنزین سوز به دوگانه سوز نیز که در این سامانه ثبت نام می کنند، در آیندهای نزدیک فعال خواهد شد و با فعالسازی سیستم نوبتدهی، کارگاههای مجاز تبدیل خودروها در این سامانه و همچنین زمان اختصاصی تعیین شده برای هر خودرو، به مالک آن اعلام میشود.

طرح تبدیل خودروها به دوگانه سوز که برای خودروهای عمومی رایگان بوده، برای خودروهای شخصی اگرچه رایگان نیست اما با تسهیلات قابل توجه با تخفیف 70 درصدی همراه است؛ به عبارتی مالک خودرو تنها تا 30 درصد هزینهها را پرداخت خواهد کرد و مابقی آن که بالغ بر 70 درصد هزینه تبدیل هر خودرو میشود، در این طرح توسط دولت پرداخت خواهد شد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات